Nyheter 2017

    FET TEXT är inte uppdaterad
   
171231  Ett gott slut och ett gott nytt år önskar vi alla våra vännner <3
171219 Pennys dagbok
171217 Dimmas avkommor, Dimmas dagbok
171216 Ny sida med Sweetie, Sweeties dagbok
171212 Tilly, Tillys dagbok, resultatÅrets Hummelvikare, röntgenbilder corgi
171126 Nytt resultat på Vinston, Vinstons dagbokresultatÅrets Hummelvikare
111125 Nytt resultat på Vinston, Vinstons dagbokresultatÅrets Hummelvikare, intyg på Veija
 171119 Nytt om Falcon, Falcons dagbok, in memorian, löpperioder, röntgenbilder på corgi
 171118 Nytt resultat på Bob, Bobs dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 171115 Nytt Veija, Veijas dagbok
 171112 Y-kullens dagbok, Helmis dagbok, nytt resultat på Vinston, Vinstons dagbok, resultatÅrets Hummelvikare
 171111 Nya resultat på Ultra, Ville, Ulla, Tilly, Bob, Ultras dagbok, Villes dagbok, Ullas dagbok, Tillys dagbok, Bobs dagbok,  Y-kullens dagbok,  resultatÅrets Hummelvikare
 171110 Y-kullens dagbok, 
 171106 Vinstons dagbok, Valdes dagbok, Zelmas dagbok
 171105 Nya resultat på Cayenne, Bob, Ponz, King Texas, Cayennes dagbok, Bobs dagbok, Ponz dagbok , King Texas dagbok,  resultatÅrets Hummelvikare
 171104 Nya resultat på Ultra, Vidar, Ultras dagbok, Vidars dagbok,  resultatÅrets Hummelvikare
 171029 Nya resultat på Ultra, Bob, Ultras dagbok, Bobs dagbok, resultatÅrets Hummelvikare
 171028 Nya resultat på Ultra, Veija, Tilly, Bine, Luna, Lizzie, Elektra, Sessan, Helmi, Dimma, King Texas, Smiley, Ultras dagbok, Veijas dagbok, Tillys dagbok, Bines dagbok, Lunas dagbok, Lizzies dagbok, Elektras dagbok, Sessans dagbok, Helmis dagbok, Smileys dagbok, King Texas dagbokresultat
Årets Hummelvikare
 171027 Nora, Noras dagbok
 171013 Foxys dagbok, löpperioder
 171009 Valdes dagbok, Foxy, Foxys dagbok, R-kullen statistik, Hummelvikarnas statistik, statistik kullar
 171008 Nya resultat på Elektra, Ponz, Elektras dagbok, Ponz dagbok, resultatÅrets Hummelvikare
 171007 Nya resultat på Sessan, Perry, Sessans dagbok, Perrys dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 171003 Vackra dagbok
 170928 Valdes dagbok, Bobs dagbok, röntgenbilder
 170927 Vackra dagbok
 170924 Nya resultat på Ultra, Bine, King Texas, Taika, Ultras dagbok, Bines dagbok, King Texas dagbok, Taikas dagbok, Hero, Heros dagbok, in memorian, resultatÅrets Hummelvikareny sida om viltspår, 
 170923 Nytt resultat på King Texas, King Texas dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 170917 Nytt resultat på Perry, Perrys dagbok, resultatÅrets Hummelvikare
 170916 Nytt resultat på King Texas, King Texas dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 170911 Veijas dagbok, löpperioder
 170907 Vildas dagbokVackra dagbokV-kullens valpdagbok
 170904 Warrior dagbok
 170902 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva,  Vildas dagbokVinston dagbokVackra dagbokWarrior dagbokValdes dagbok
 170830 Heros dagbok
 170828 Nya resultat på Perry, Milou, Sessan, Perrys dagbok, Milous dagbok  resultatÅrets Hummelvikare
 170826 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva,  Vildas dagbokVinston dagbokVackra dagbokWarrior dagbokValdes dagbok
 170823 Nytt om Kira i NorgeElektras dagbok
 170820 V-kullens valpdagbok, nya resultat på Elektra, Foxy, Zelda, HeroElektras dagbok, Foxys dagbok, Zeldas dagbok, Heros dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 170819 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva,  Vildas dagbokVinston dagbokVackra dagbokWarrior dagbokValdes dagbok
 170817 V-kullens valpdagbok
 170816 Vildas dagbokVackra dagbok
 170813 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva,  Vildas dagbokVinston dagbokVackra dagbokWarrior dagbokValdes dagbok, nytt resultat på Ponz, Ponz dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 170812 Nytt resultat på Ponz, Ponz dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 170810 Idag har Uffe varit på en inoff tävling i både rallylydnad och agility, Uffes dagbokChoice dagbokÅrets Hummelvikare, resultat
 170806 nya resultat på Ponz, Sally, Melba, Melba, Ponz dagbok,  Sallys dagbok,  resultat, Årets Hummelvikare, Melbas dagbok, resultat från Tollarspecialen
 170805 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurvaVildas dagbokVinston dagbokQluras dagbokWarrior dagbokValdes dagbok, nya resultat på Ponz, Ponz dagbok,  resultatÅrets Hummelvikare,
 170802 Villes dagbok
 170729 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurvaVildas dagbok, Vinston dagbokQluras dagbokWarrior dagbokValdes dagbokGiros röntgenbilder
 170728 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurvavalp1valp2Qluras dagbokvalp4Valdes dagbok, nytt resultat på Melba, Melbas dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 170727 V-kullens viktkurva
 170726 V-kullens viktkurva
 170725 V-kullens viktkurvavalp4, Valdes dagbok
 170724 V-kullens viktkurvavalp4,  Hummelvikarnas vardag, Choice dagbok
 170723 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurvavalp1valp2Qluras dagbokvalp4, Valdes dagbokMoois dagbok
 170722 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurvaVidars dagbok, nytt resultat på Elektra, Foxy, Elektras dagbok, Foxys dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 170721 V-kullens viktkurva, valp1valp4
 170720 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva, nya sidor till valp1, valp2, Qlura, valp4, valp5Qluras dagbokvalp5
 170719 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurvavalp1valp2Qluras dagbokvalp4valp5
 170718 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurvavalp2valp4valp5
 170717 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva
 170716 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva, nya resultat på MelbaDimma, King Texas,
Melbas dagbokDimmas dagbok, King Texas dagbokresultatÅrets Hummelvikare, lagt in länkar till Instagram på R-kullen, L-kullen, T-kullen, P-kullen, I-kullen, G-kullen, M-kullen
 170715 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva, valp1valp2valp3valp4valp5, Allis dagbok
 170714 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurvaCalles dagbokPennys dagbokZelmas dagbokUllas dagbok, nya resultat på King Texas, Sally, Sallys dagbokKing Texas dagbokresultat, Årets Hummelvikare,
 170713 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva
 170712 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva
 170711 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurvaU-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok
 170710 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva
 170709 V-kullens valpdagbokV-kullens viktkurva, ny champion, R-kull statistik, nytt resultat på Ponz, Ponz dagbokresultatÅrets Hummelvikare
 170708 V-kullens dagbok, V-kullens valpdagbok, V-kullens viktkurva, valp1, valp2, valp3valp4, valp5, U-kullens valpdagbokU-kullens viktkurvaCalles dagbokPennys dagbokZelmas dagbokAllis dagbokUltras dagbokVidars dagbokMoois dagbokUllas dagbok, King Texas, Sally, Ponz, King Texas dagbok, Sallys dagbok, Ponz dagbok, resultatÅrets Hummelvikare, King Texas kullar, Jizzas kull, Tonics kullar,
 170707 V-kullens dagbok
 170706 V-kullens dagbok
 170705 Fixat till dagböckerna till: Calles dagbok, Pennys dagbok, Zelmas dagbok, Allis dagbok, Ultras dagbok, Vidars dagbok, Moois dagbok, Ullas dagbok, Perry, Perrys dagbok, 
 170704 V-kullens dagbok
 170703 V-kullens dagbok
 170702 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok
 170701 U-kullens valpdagbok
 170630 U-kullens valpdagbok, Choice dagbok
 170625 U-kullens viktkurva, Choice dagbokU-kullens valpdagbokV-kullens dagbok
 170623 V-kullens dagbok
 170620 V-kullens dagbokU-kullens valpdagbok, nytt resultat på Sally, Sallys dagbok, Dollar kullar, Tonic kullarresultat, Årets Hummelvikare
 170618 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok, nya resultat på King Texas, Dimma, King Texas dagbok, Dimmas dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170617 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok, nya resultat på Tilly, Veija, Elektra, Tillys dagbok, Veijas dagbok, Elektras dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170616 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok
 170615 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok, Elektras dagbok, Dollars dagbok, Tillys dagbok, Veijas dagbok, Bobs dagbok
 170614 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok
 170613 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok
 170612 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok
 170611 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok, nytt resultat på Perry, Hero, Moa, King Texas, King Texas dagbok, Perrys  dagbok, Heros dagbok, Moas dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170610 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok, nytt resultat på Perry, Hero, Melba, King Texas, King Texas dagbok, Perrys  dagbok, Heros dagbok, Melbas dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170609 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok, nytt resultat på King Texas, King Texas dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170608 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok
 170607 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok, nytt resultat på Uffe, Melba, Melba, Uffes dagbok, Melbas dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170606 U-kullens viktkurva, U-kullens valpdagbok, utställningar 2017, domarpresentationer G, LN, W
 170605 U-kullens viktkurva, V-kullens dagbok
 170604 U-kullens viktkurva, U-kullens valpdagbok, nya resultat på PonzDollar, Veija, Tilly, Romy, Ponz dagbokDollars dagbok, Veijas dagbok, Tillys dagbok, Romys dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170603 U-kullens viktkurva, U-kullens valpdagbokKalles sida, Vidar sida, Ultras sida
 170602 U-kullens viktkurva, U-kullens valpdagbok, Kalles dagbok, valp 2, valp 3, valp 4, valp 5, Vidars dagbok, valp 7, valp 8
 170601 Valpköpares kommentarer, fixat med U-kullens sida
 170531 U-kullens viktkurva, U-kullens valpdagbok, Kalles dagbok, valp 2, valp 3, valp 4, valp 5, Vidars dagbok, valp 7, valp 8, Buddys dagbok
 170530 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok, Tillys dagbok
 170529 U-kullens viktkurva, Uffes dagbok
 170528 U-kullens viktkurva, U-kullen, U-kullens valpdagbok, nytt resultat på Foxy, Foxys dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170527 U-kullens viktkurvaU-kullens valpdagbok
 170526 U-kullens viktkurva
 170525 U-kullens viktkurva, nytt resultat på Tilly, Tillys dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170524 U-kullens viktkurva
 170523 U-kullens viktkurva
 170522 U-kullens viktkurva
 170521 Nya resultat på ElvinPonz, Dimma, Elvins dagbokDimmas dagbokPonz dagbokresultat, Årets Hummelvikare, U-kullens viktkurva, U-kullens valpdagbok
 170520 Nya resultat på Gibson, Ponz, Ponz dagbok, Gibsons dagbok, resultat, Årets Hummelvikare, U-kullens viktkurva, U-kullens valpdagbok
 170519 U-kullens dagbok
 170518 U-kullens dagbok
 170517 U-kullens dagbok
 170516 U-kullens dagbok
 170515 U-kullens dagbok
 170514 U-kullens dagbok, nya resultat på FoxyBrindla, Foxys dagbokBrindlas dagbok, Elektras dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170513 U-kullens dagbok, nya resultat på Romy, Susannah, Ponz, Brindla, Perry, Perry övrigtRomys dagbok, Susannahs dagbok, Ponz dagbok, Brindlas dagbok, Perrys dagbok, Foxys dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170512 U-kullens dagbok
 170511 U-kullens dagbok
 170510 U-kullens dagbok
 170509 Y-kullens dagbokU-kullens dagbok, gjort nya intresseanmälningar 
 170508 U-kullens dagbokVeijas dagbok, Elektras dagbok, parningsdatum
 170507 Smileys dagbok, Veijas dagbok, nytt resultat på Moa
 170506 Nytt resultat på Perry, Perrys dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170505 Y-kullens dagbokU-kullens dagbok
 170504 Y-kullens dagbok
 170503 Y-kullens dagbokV-kullens dagbok
 170502 Zeldas dagbok, Sally agility
 170430 Y-kullens dagbok, Foxys dagbok
 170429 Nytt resultat på Stella, Stellas dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170428 U-kullens dagbok
 170427 Y-kullens dagbokV-kullens dagbok, Ponz, Ponz dagbok, R-kullen statistikMoby, Mobys dagbok, H-kullen statistikin memorian, statistikresultat, Årets Hummelvikare
 170426 V-kullens dagbok
 170425  Y-kullens dagbokV-kullens dagbok
 170424  Y-kullens dagbokV-kullens dagbok
 170423  Y-kullens dagbok, Ponz resultat, Ponz dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170421  Y-kullens dagbok
 170420  U-kullens dagbok, röntgade cardigan från andra länder
 170418  V-kullens dagbok
 170416  V-kullens dagbokU-kullens dagbok
 170415  V-kullens dagbok
 170414  Uppdaterat, lite av varjeV-kullens dagbok, Y-kullens dagbok, löpperioder, uppdaterat utställningssidan
 170411  In memorian, Kenzos dagbok, Albins dagbok
 170409  Nya resultat på Ponz,  Sally, Ponz dagbok, Sallys dagbok, resultat, Årets Hummelvikare
 170408  Nya resultat på Ponz, Sally, Ponz dagbok, Sallys dagbokresultat, Årets Hummelvikare, statistik på kullarna, V-kullens dagbok
 170406  U-kullens dagbok, löpperioder, Foxys dagbok
 170403  Löpperioder, V-kullens dagbok
 170402  Nya resultat på Sessan, Smiley, Beyonce, Uffe, Bine, Veija, Sessans dagbok, Smileys dagbok, Beyonces dagbok, Uffes dagbok, Veijas dagbok, Bines dagbokresultat, Årets Hummelvikare, statistik på kullarna
 170329  Nytt resultat på Roxy, Roxys dagbokresultat, Årets Hummelvikare, röntgenbilder, statistik
 170326  Nytt resultat på PonzPonz dagbokresultat, Årets Hummelvikare, BPH statistik
 170323  U-kullens dagbok
 170322  Uppdaterat resa med hundU-kullens dagbok
170321  U-kullens dagbok
 170320  U-kullens dagbok
 170319  U-kullens dagbok, nytt resultat på Ponz, Ponz dagbokresultat, Årets Hummelvikare
 170318  U-kullens dagbok
 170317  U-kullens dagbok, marsvin som vandrat över regnbågsbron
 170316  U-kullens dagbok, ny kull med marsvinsungar, planerade marsvinskullar
 170315  Uppdaterat hälsa på Texas kull, löptider, lagt in bilder på Helmi
 170306  Ny planerad kull mellan Raider och Jizza, planerade kullar
 170304  Årets Hummelvikare är uppdaterad, äldre Årets Hummelvikare är uppdaterad, äldre resultat är uppdaterad
 170301  Jesse, Jesses dagbok, in memorian
 170224  Nya resultat på Perry och Giro, Perrys dagbok, Giros dagbokresultat, Årets Hummelvikare, R-kullen statistik
 170220  Nya resultat på Lexus, Luna, Jizza, Lexus dagbok, Lunas dagbok, Jizzas dagbokresultat, Årets Hummelvikare, U-kullens dagbok
 170209  Börjat med G-kullen, Honey har flyttat, Honeys dagbok
 170204  Uppdaterat Theos kullar, Veijas dagbok, Emblas sida, Mobys sida, Honeys sidaLottas sida, Heros sida är klara, Jizza övrigt
 170130  Ändrat lite på våra hundars sida
 170125  Skrivit lite i marsvinens dagbok
 170115  Nya resultat på Nora och Sessan, resultat, Årets Hummelvikare
 170109  Fortsätter att lägga in hälsoresultat från Finland på cardigan, uppdateras Dimmas kull
 170108  Kimi har en egen sida
 170106  Fortsätter att lägga in hälsoresultat på corgisarna
 161231  Gott  slut och Gott Nytt År önskar vi alla våra vänner runt om i världen.
Vi har haft ännu ett fantastiskt år med underbara valpköpare som gör så fin reklam för våra hundar