Löpperioder

Löpintervall

  första löpet              
Lillie 8/3 -24
8 mån
             
Önska   21/12 -22 5/6 -23 21/12 -23        
Ultra 11 mån 25/4 -18 6/7 -19 6/2 -20 11/10 -20 13/6 -21 1/6 -23 2/2 -24
Zvea   5/8 -19 19/1 -20 15/6 -20 16/11 -21 30/5 -22 5/12 -22  
Idris   14/8 -21            
Nike   16/8 -21
höglöp 30/8
11/6 -22          
Veija 10 mån 15/3 -17 11/9 -17 8/3 -18 12/9 -18 15/5 -19 10/12 -19 24/6 -20
    14/1 -21 26/7 -21          
Nellie 7 mån 30/8 -18 6/3 -19 6/8 -19 2/1 -20 17/6 -20 29/11 -20 7/5 -21
    28/10 -21 28/5 -22 9/11 -22 22/4 -23 12/12 -23    
Nora   okt -16 maj -17 24/2 -18 25/1 -19 14/9 -19 21/6 -20  
Zookie   21/3 -20            
Mira 8 mån 26/2 -20            
Vilda   29/6 -20            
Qlura 9 mån 26/2 -19? 7/7 -19 7/3 -20 21/6 -20      
Cassie 9.5 mån 20/8 -19 5/8 -20 9/7 -21 20/7 -22      
Mitzy 7 mån 16/8 -02 28/12 -03 11/4 -05 steriliserad -05      
Vilma   25/3 -04 11/12 -04 30/9 -05 6/4 -06 18/9 -06 1/4 -07 20/8 -07
  29/1 -08 19/5 -08          
Pyttan 8.5mån 14/3 -04 1/11 -04 25/7 -05 31/3 -06   8/1 -07 4/9 -07
Chaos 8 mån       14/2 -06 14/9 -06 27/3 -07  
  10/5 -08 10/1 -09          
Eliska 9 mån      

 –

10/9 -06 6/4 -9 07 17/9 -07
  26/4 -08 3/1 -09 20/8 -09

30/3 -10

15/11 -10 8/5 -10 ´26/2 -12
  19/10 -13            
Dreamie 8 mån 26/1 -08 5/7 -08 8/5 -10 ./2 -12      
Gioia     6/1 -10 7/8 -10 /1 -11 26/10 -11 4/7 -12 13/2 -13
  17/9 -13 26/2 -14 28/11 -14        
Elektra   7/12 -09 2/6 -10 22/11 -10

16/5 -11

10/12 -11 17/5 -12 21/12 -12
  höglöp 1/1-13 22/6 -14 30/1 -15  27/8 -15 10/2 -16 steriliserad  
Geisha 11 mån 21/3 -12 28/12 -13 10/8 -14        
Beyonce 8 mån 20/5 -12 23/12 -12 20/11 -14 10/2 -16 1/9 -16    
Hjärta 10 mån 15/8 -10            
Lizzie   14/5 -13 14/3 -16 31/3 -18        
Brindla   27/9 -13   28/10 -14        
Leia   27/10 -13            
Jizza   24/3 -15 1/10 -15  18/3 -16  28/10 -16 13/4 -17 27/12 -18  
 Bine  11mån  3/7-15  5/2 -16 höglöp 11/2 10/9 -16 3/4 -17    
 Luna  12mån  3/1 -16  20/7 -16 8/3 -17  18/11-17  5/5 -18 26/12 -18  
 Helmi  9.5mån  4/3 -16 15/5 -17 7/1-18 15/8-18      
 Foxy     6/10 -16 6/4 -17 13/10 -17 25/5-18    
 Roxy     16/10 -16  15/2 -18        
 Ulla  11 mån 25/4 -18 7/7 -19          
 Rio 11 mån 14/7 -19            
Hundnamn Kull Parning Parning Parning Parning Parning  Valpat
.
Mitzy A  dag 12  dag 13  dag 14     dag 66  dag 62
Mitzy B dag 12 dag 13 dag 14 dag 15   dag 61 dag 58
Mitzy C dag 15 dag 16 dag 17 dag 18   dag 70 dag 66
Pyttan D dag 19 dag 21       dag 62 dag 60
Vilma E dag 13    dag 14    dag 15     dag 65 dag 63
Vilma F     dag 12    dag 13       dag 60 dag 59
Eliska G dag 10 dag 15 dag 16 dag 17 dag 18 dag 60 dag 57
Eliska H dag 17 dag 18 dag 19     dag 48 dag 51
Eliska dag 17  dag 18 dag 19 utleasad till Dragonflames,
dag 61, dag 55
Dreamie I dag dag dag dag    
My J dag dag dag dag    
Eliska K dag 15 dag 16 dag 17     ej dräktig
Elektra dag 12 utleasad till Blåtrans, dag 55
Gioia K

*

dag 14 dag 15 dag 16

*

dag 59 dag 56
Elektra L dag 11 dag 13       dag 61 dag 59
Eliska M dag 16 dag 17 dag 18     dag 60 dag 58
Geisha N dag 5 dag 6 dag 7   ej dräktig  
Gioia N dag 13 dag 16       dag 65 dag 62
Elektra O dag 13 dag 15 dag 16   ej dräktig  
Geisha O dag 5 dag 6 dag 7   ej dräktig  
Elektra O dag 9 dag 11       dag 61 dag 59
Gioia P dag 14 dag 15 dag 16     dag 58 dag 56
Geisha Q         ingen parning  
Elektra Q  dag 18*  dag 19     sterliserad  
Brindla R  dag 14  dag 15       dag 61 dag 59
Beyonce * S dag 10 dag 11       dag 62 dag 61
Lizzie T   dag 10  dag 11       dag 59 dag 58
Luna  U   dag 13         dag 59
Bine  V  dag 14         ej dräktig
Jizza  V  dag 20  dag 21       dag 65
dag 66
Bine Y  dag 15 28/3       ej dräktig
Nora  Y  dag 30  dag 31 dag 32     dag 60
dag 61
dag 62
Veija Z  dag 10         61 dag
Helmi Å  dag 15  dag 16  dag 17     dag 64
Ulla Ä  dag 16         ej dräktig
Ultra Ö  dag 15 dag 16       ej dräktig
Nora Ä  dag 19 dag 20       dag 60
dag 61
Veija Ö         ingen parning  
Ultra Ö dag 14         dag 61
Veija BB dag 4 dag 5 dag 6     ej dräktig
Nellie Amazing dag 15 dag 16 dag 17     dag 58
Zvea BB  dag 11  dag 12       ej dräktig
Zvea BB dag 11 dag 12       ingen parning
Nellie Big-Time  dag 16         dag 60
               
               
Foxy  lovlipon  dag 15          
* ingen hängning men Gioia stod
* Beyonce var i höglöp dag 12 och 13
* T-kullen, ingen hängning, dag 19 seminerad