Viltspår

Viltspår är då man går ett eftersök med hunden. Alltså i praktiken så fungerar det så att om en jägare har skadeskjutit ett vilt så ska hunden kunna spåra upp viltet.

När man tränar så går man ett spår i skogen. Man har med sej snitslar, en flaska blod och en klöv av antingen rådjur eller älg.

Man knyter ett snöre i klöven som man drar efter sej, samtidigt som man droppar blod med jämna mellanrum och snitslar så klart, så att man även hittar hem!

Där spåret slutar så lägger man klöven, så att det är det som är belöningen för hunden och då blir de malliga ska ni veta!

Det finns två klasser i viltspår: anlagsklass och öppen klass. 

Det som skiljer är att i öppen klass är det ett svårare spår, med fler vinklar, längre bloduppehåll och ett skott.

På den här sidan så kan du läsa mer om reglerna och annat vid viltspårprov.

Om får tre stycken första pris i öppen klass och om det är en hane att han har båda testiklarna  nere, så blir man svensk viltspårchampion SE VCH. 

Vi  brukar försöka starta i viltspår innan vi parar en tik men ibland så hinns det inte  med.

Här står det mycket bra om hur man tränar viltspår.

Här är en sida om viltspår

Den här kritiken fick Mitzy vid sitt första försök i anlagsklass i viltspår:

Protokoll vid viltspårprov i anlagsklass.

Start:  Tar an säkert
Sträcka 1:  Säker spårning
Vinkel 1:  Tar direkt
Sträcka 2:  Av några meter, åter bra OK
Vinkel 2:  Tar på snäv ringning
Sträcka 3: Klarar spår noga
vinkel 3: Tar direkt
Sträcka 4: Klarar spår noga, av 2 meter vinglar OK.
Vinkel 4: Tar direkt
Sträcka 5: Klarar bra
Spårslut: Finner direkt
Arbetstempo: Mycket lämpligt
Självständighet: Helt självständig hela spåret ut

 Sammanfattande kritik: En tik som markerar spåret väl, några vingel på sträckorna, men snyggt tillbaka. Behagligt tempo.

Godkänd anlagsklass. Lunne 010826 Domare Stig Arnmark