Bob nosework

tillbaka till Bobs sida

datum: 
klass: NW1
domare: 
tid:
placering:
inomhussök:
tid: 
poäng: 
placering:
domarkommentar:  
behållarsök:
tid: 
poäng: 
placering: 
domarkommentar: 
utomhussök:
tid: 
poäng: 
placering:
domarkommentar: 
fordonssök:
tid: 
poäng: 
placering: 
domarkommentar: 


datum: 2018-10-06
klass: NW1
domare: 
tid: 04:04:00
placering: 9/34
inomhussök:
tid: 1:18:82
maxtid: 3::00:00
poäng: 25
placering: 
domarkommentar: jobbar i lagomt tempo. Tydlig i sitt hittande
behållarsök:
tid: 0:18:15
maxtid: 2:00:00
poäng: 25
placering: 8/17
domarkommentar:  jobbar fint efter mattes anvisning. Tydlig i sitt hittande
utomhussök:
tid: 01:15:34
maxtid: 2:00:00
poäng: 25
placering:
domarkommentar: tar anvisningar bra, doftsäker
fordonssök:
tid: 0:1:11:69
poäng: 25
placering: 14/17
domarkommentar: härligt ekipage, fångar doften tidigt, bra markering


datum: 171118, Vännäs
klass: NW1
domare: Per-Arne Bergström. Anneli Johansson
tid: 
poäng: 50
placering:
TEM (4 av samma moment)
fordonssök:
moment 1
max tid: 2 min
tid: 1.21.10
poäng: 25
placering: 
domarkommentar: Följsam koppelhantering. Söker bitvis i härligt flow
moment 2
max tid: 1 min
tid: 1 min
poäng: 0
placering: 
domarkommentar: * för förarens fina, lugna arbete
moment 3
max tid: 2 min
tid: 1:24: 40
poäng: 25
placering: 
domarkommentar: bra arbete förare, tydligt hittade
moment 4
max tid: 1.30 min
tid: 01:30:00
poäng: 0
placering: 
domarkommentar: fint nosarbete, bra arbete av föraren


datum: 171111, clear round
poäng: 75
inomhussök: 01:33:5
behållarsök: 01:01:3
fordonssök: 0
utomhussök: 01:16:1


datum: 171105, inoff, clear round, Sollefteå
klass: NW1
domare: 
tid:
poäng: 50
placering:
inomhussök:
max tid: 3 min
tid: 0:33:72
poäng: 25
placering: 
domarkommentar:  tydlig markering
behållarsök:
max tid: 2 min
tid: 2.00 min
poäng: 0
placering: 
domarkommentar: tyvärr felmarkering
utomhussök:
max tid: 2 min
tid: 1:42:56
poäng: 25
placering:
domarkommentar: fint jobbat, bra markering
fordonssök:
max tid: 3 min
tid: 3 min
poäng: 0
placering: 
domarkommentar: letar bra, tyvärr hittar han inte inom tiden


datum: KM 171028
klass: NW1
domare: Monica Blom
fordonssök:
maxtid 3 min
tid: 17.03
kommentar: ett mycket bra sök
utomhussök:
maxtid: 3 min
tid: 1.12.65
kommentar: kissar tyvärr i rutan DISKAD
behållarsök:
maxtid: 3 min
tid: 30.84
kommentar:
inomhussök:
maxtid: 3 min
tid: 24.80
kommentar:
sammanfattning: Mycket bra sök. Lugnt och sansat. Bra förararbete


datum: 171028
klass: doftprov E
domare: Helena Tilly
resultat: godkänd