Funktionsbeskrivning retriever FB-R, Sessan

tillbaka till Sessans sida

Bergeforsen 170827
domare Anna Holter
genomförd FB-R ja
skott genomförd 9 mm
DUMMY 1 1 2 3 4 5
1A1 intresse utlägg        X  
1A2 vägen ut        X  
1A3 gripande      X    
1A4 grepp    X      
1A5 bärande          X
1A6 vägen in      X    .
DUMMY 2 1 2 3 4 5
2B1 intresse utlägg        X  
2B2 vägen ut        X   
2B3 gripande        X   
2B4 grepp    X      
2B5 bärande          X
2B6 vägen in          .X
STORT FÖREMÅL 1 2 3 4 5
2A gripande        X  
2B omtag        X  
2C grepp    X       
2D vägen in    X      
2E lek med föremålet    X      
LITET FÖREMÅL 1 2 3 4 5
3A gripande      X    
3B omtag      X    
3C grepp    X      
3D vägen in  X        
3E lek med föremålet  X        
PASSIVITET 1 2 3 4 5
4A aktivitet        X  
4B ljud      X    
Rörligt föremål 1 2 3 4 5
5A förföljande        X  
5B nyfikenhet          X 
5C gripande  X        
5D lek med föremålet  X        
PASSIVITET/RETNING 1 2 3 4 5
6A intresse     X      
6B ljud        X  
SÖK 1 2 3 4 5
7A uthållighet/tid          X
7B marktäckning          X
7C fart        X  
7D engagemang        X  
7E kontakt förare    X      
LÅDAN 1 2 3 4 5
8A respekt  X        
8B engagemang    X      
8C uthållighet/tid      X    
8D fysiska försök    X      
8E kontakt förare    X      
VILTINTRESSE 1 2 3 4 5
9A nyfikenhet          X
9B gripande  X        
9C grepp  X        
PASSIVITET 1 2 3 4 5
10A aktivitet      X    
10B ljud        X  
SKOTT 1 2 3 4 5
11A intresse   X        
11B rädsla    X