Valpar

Allmän köpinformation

Pris
Priset för en valp är från cirka 15-25 000 kronor. Medellivslängden för en hund är cirka 10-12 år – mycket storvuxna raser har dock kortare medellivslängd.

Vaccinationer
Innan leverans ska valpen ha avmaskats minst två gånger. SKK rekommenderar att alla valpar vaccineras mot såväl parvo som valpsjuka och smittsam leverinflammation (HCC). Parvovirusvaccin bör ges vid 8 veckors ålder, 12 veckors ålder och därefter en gång om året. Mot valpsjuka och HCC ges ett så kallat dubbelvaccin vanligen då valpen är cirka 12 veckor. Omvaccinering sker vid ett års ålder och därefter vart fjärde år med dubbelvaccin.

Försäkring
Svenska Kennelklubben rekommenderar hundägare att både veterinärvårds- och livförsäkra valpen/hunden. En olycka händer så lätt, och ett besök hos veterinären kan bli en kostsam affär.
Kontrollera även att hemförsäkringen innehåller en ansvarsförsäkring, som hundägare har man strikt hundägaransvar.

Utfodring
Angående utfodring hänvisar vi till uppfödarens råd. Det bästa är att valpen får äta det som den redan är van vid.

Kurser
Svenska Brukshundklubben erbjuder alla hundägare oavsett ras ett stort utbud med kurser från valputveckling till mer avancerade kurser, SBKs kansli 08-55681100 Länk till SBK. Kontakta också din läns- och rasklubb och hör efter vilka kurser och aktiviteter de kan erbjuda dig och din hund. Adresser får du genom vår informationsavdelning 08-795 30 30 eller e-post info@skk.se. Besök även rasklubbarnas webbplatser för information.