Valptest, det amerikanska

 

Valptest, det som vi använder

Test miljö
Beteende  
Apporterings anlag
1. Springer ej efter 2. Springer efter men försöker ej ta den 3. Springer efter, lyfter, lägger sig eventuellt och tuggar 4. Springer efter tendens att apportera 5. Apporterar
Kommentar:
Reaktion för främmande föremål stor Fotboll
1. Springer ej efter eller går ej fram 2. Springer efter men går ej ända fram 3. Går ända fram men försöker ej leka med bollen 4. Försöker leka med bollen, nosar av den 5. Leker, slår med tassarna och kampar med den
Kommentar:
Reaktion för främmande föremål; Stor nallebjörn
1. Springer ej efter eller går ej fram 2. Springer efter men går ej ända fram 3. Går ända fram men försöker ej leka med nallen 4. Försöker leka med nallen, nosar av den 5. Leker, slår med tassarna och kampar med den.
Kommentar:
Social konkurrens, kamplek
1. Valpen kommer ej fram till trasan 2. Valpen kommer fram men biter ej 3. Biter i trasan men släpper direkt när man drar 4. Håller emot och drar 5. Drar kraftigt med huvudskakningar och morrning
Kommentar:
Fågel
Skrammel

 

Vi använder oss av en blandning mellan det amerikanska testet och  det som gamla Hundskolan använde med modifiering så att det passar våra raser.

Amerikanska valptestet (med lite modifikation)

A. Tillgänglighet
Placera hunden på provområdet. Locka på valpen från några stegs avstånd genom att mjukt klappa händerna och sitta på knä. Valpen måste lockas bort från det håll den kommit till provområdet
Ändamål:
Grad av tillgänglighet, beroende eller förtroende
1 kommer villigt, hög svans, hoppar, biter i händerna
2 kommer villigt, hög svans, slår med tassen, slickar händerna
3 kommer villigt, hög svans
4 kommer tveksamt, hög svans
5 kommer tveksamt, låg svans
6 kommer inte
B. Följsamhet
Ställ dej upp och gå bort från valpen på normalt sätt. Förvissa dej om att  valpen ser att du går bort.
Ändamål:
Grad av följsamhet. Att inte följa visar oberoende.
1 följer villigt, hög svans, går under fötterna, biter i fötterna
2 följer villigt, hög svans, går under fötterna
3 följer villigt, hög svans
4 följer villigt, låg svans
5 följer tveksamt, låg svans
6 följer ej eller går bort
C. Tvång
Böj dej ned och rulla varsamt
1 kämpar våldsamt, sparkar, biter
2 kämpar våldsamt, sparkar
3 ger sej, kämpar, ger sej med viss ögonkontakt
4 kämpar, ger sej sedan
5 kämpar inte
6 ingen kamp, försöker undvika ögonkontakt
D. Social dominans
1 hoppar, slår med tassen, biter, morrar
2 hoppar, slår med tassen
3 kryper ihop hos dej, försöker slicka ansiktet
4 skruvar på sej, slickar händerna
5 lägger sej på rygg, slickar händerna
6 går bort, stannar på avstånd
E. Höjd dominans
1 kämpar våldsamt, biter, morrar
2 kämpar våldsamt
3 ingen kamp, kopplar av
4 kämpar, ger sej, slickar
5 ingen kamp, slickar på händerna
6 ingen kamp ”fryser” (är helt stilla)
F. Apportering
1 jagar föremålet, tar upp det och sticker
2 jagar föremålet, står över det, kommer inte tillbaka
3 jagar föremålet, kommer tillbaka med det
4 jagar föremålet, återkommer utan föremål
5 börjar jaga, men förlorar intresset
6 jagar inte föremålet
G. Smärtkänslighet
1 8-10 sek räknas före reaktion
2 6-7 sek räknas före reaktion
3 5-6 sek räknas före reaktion
4 2-4 sek räknas före reaktion
5 1-2 sek räknas före reaktion
6 reagerar innan räkning påbörjats
H. Ljudkänslighet
1 lyssnar, lokaliserar ljudet, går mot det, skäller
2 lyssnar, lokaliserar ljudet, skäller
3 lyssnar, lokaliserar ljudet, visar nyfikenhet, går mot ljudet
4 lyssnar, lokaliserar ljudet
5 kryper ihop, backar, gömmer sej
6 ignorerar ljudet, visar ingen nyfikenhet
I. Synkänslighet
1 tittar, anfaller, biter
2 tittar, skäller, hög svans
3 tittar nyfiket, försöker undersöka
4 tittar, skäller, trycker med svansen
5 springer bort, gömmer sej
6 bryr sej inte
J. Vilt-reaktion
1 luktar nyfiket, hög svans, biter och drar emot, slår med tassen, leker genast i momentets andra del
2 luktar nyfiket, hög svans, biter, följer långsamt efter i momentets andra del
3 luktar nyfiket, slickar, biter, följer nyfiket efter i momentets andra del
4 luktar på viltet, blir konfunderad och något osäker, backar, skäller uppfodrande
5 luktar på viltet, visar rädsla, drar sej undan
6 en blick, sen inget intresse, alternativt inget intresse alls
K. Vilt-samarbete
1 stretar för att komma loss, springer i hög fart mot viltet, tar upp det, springer iväg
2 jagar viltet, står över det, kommer inte tillbaka
3 jagar viltet, återkommer med det
4 jagar viltet, återkommer utan vilt
5 börjar jaga, men förlorar intresset
6 jagar inte viltet