Nora BPH

tillbaka till Noras sida

Genomförd BPH: ja Ålder vid beskrivningen: 31 månader 29 dagar Tillfälle hos SKK: 2017-01-15-001
Beskrivare avbryter: nej Ägare avbryter: nej Beskrivare: HOLTER ANNA
Orsak: Oacceptabelt beteende: nej Ort: TIMRÅ
Fördjupad genomgång: nej Provdatum: 2017-01-15
BPH med skott: ja Bitbeteende: Inga tecken
Avstår skott: nej Kastrerad: nej
Arrangör: SBK Löptik: nej

bph_nora

RM = Rasmedelvärde,    HM = Hundens medelvärde
Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,7 5,0 2,3
Hälsning FP tid 2,8 5,0 2,2
Hälsning NP Int 3,1 5,0 1,9
Hälsning NP tid 2,6 5,0 2,4
Undergivenhet 1,2 2,0 0,8
Lekintresse egen leksak 4,5 4,0 -0,5
Lekintresse ny leksak 4,1 5,0 0,9
Dragkampsintresse 2,8 4,0 1,2
Engagemang för mat 3,7 3,8 0,1
Lekintresse föraren 1,8 4,0 2,2
Kontakt vid mat 2,4 4,0 1,6
Överraskningsnyfikenhet 2,3 2,0 -0,3
Skrammelnyfikenhet 2,7 2,0 -0,7
Skottaktivitet 2,8 5,0 2,2
Undersökning av annat 1,6 2,3 0,7
Oro FP 1,4 1,0 -0,4
Oro NP 1,4 2,0 0,6
Avståndstagande FP 1,6 1,0 -0,6
Avståndstagande NP 1,3 1,0 -0,3
Förarbundenhet promenad 1,6 1,0 -0,6
Överraskningsoro 1,4 2,0 0,6
Skrammeloro 1,3 2,0 0,7
Överraskningsflykt 2,7 2,7 0,0
Skrammelflykt 2,0 3,7 1,7
Skottosäkerhet 1,2 1,0 -0,2
Underlagsosäkerhet 1,7 1,8 0,1
Hotfullhet NP 1,7 1,5 -0,2
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,4 1,0 -0,4
Hotfullhet överraskning 1,9 1,7 -0,2
Imponerbeteende 1,0 1,0 0,0