Z-kullen BPH

tillbaka till Z-kullen

VeijaZveaZ
BlueZekeZookie
datum200830
ålder 21 mån 8 dag
Moment 1:
Främmande person
Glad i främmande
människor
2
Trygg3
Moment 2:
Föremålslek
Energisk3
Lekfull3
Moment 3:
Matintresse
Energisk2
Moment 4:
Visuell överraskning
Nyfiken4
Arg0
Trygg2
Moment 5:
Skrammel
Nyfiken4
Trygg4
Moment 6:
Närmande person
Glad i främmande människor2
Arg3
Trygg2
Moment 7:
Underlag
Trygg4
Moment 8:
Skott
Trygg4
Över alla moment
Energisk3
Positiv attityd4
Övrig
Ljudlig1
Arg0