Zeke BPH

tillbaka till Zekes sida

Genomförd BPH:   ja   Ålder vid beskrivningen:   21 månader 8 dagar   Tillfälle hos SKK:   2020-08-30-010
Beskrivare avbryter:   nej   Ägare avbryter:   nej   Beskrivare:   HOLTER ANNA
Orsak:     Oacceptabelt beteende:   nej   Ort:   TIMRÅ
Fördjupad genomgång:   nej   Provdatum:   2020-08-30        
BPH med skott:   ja   Bitbeteende:   Inga tecken        
Avstår skott:   nej   Kastrerad:   nej        
Arrangör:   SBK   Löptik:  

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,6 4,5 1,9
Hälsning FP tid 2,6 3,5 0,9
Hälsning NP Int 2,6 1,0 -1,6
Hälsning NP tid 2,3 1,0 -1,3
Undergivenhet 1,6 5,0 3,4
Lekintresse egen leksak 3,7 4,7 1,0
Lekintresse ny leksak 3,1 4,7 1,6
Dragkampsintresse 2,3 1,8 -0,5
Engagemang för mat 2,7 2,8 0,1
Lekintresse föraren 1,9 1,0 -0,9
Kontakt vid mat 2,0 3,0 1,0
Överraskningsnyfikenhet 1,9 4,0 2,1
Skrammelnyfikenhet 2,4 3,7 1,3
Skottaktivitet 2,0 2,3 0,3
Undersökning av annat 1,6 1,3 -0,3
Oro FP 1,4 3,0 1,6
Oro NP 1,5 1,0 -0,5
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,5 1,0 -0,5
Förarbundenhet promenad 1,5 1,0 -0,5
Överraskningsoro 1,4 1,0 -0,4
Skrammeloro 1,3 1,0 -0,3
Överraskningsflykt 2,5 1,0 -1,5
Skrammelflykt 1,8 1,7 -0,1
Skottosäkerhet 1,3 1,5 0,2
Underlagsosäkerhet 1,6 1,8 0,2
Hotfullhet NP 2,5 5,0 2,5
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,1 1,0 -0,1
Hotfullhet överraskning 1,5 1,0 -0,5
Imponerbeteende 1,1 1,0 -0,1