Vallning diplom och resultat

tillbaka till titlar och diplom

NHAT
Hummelviksgårdens Unika Kung Calle ”Fix”
datum: 220501
ort:  Färlöv
domare: Anna Brinning
kontakt människor
kontakt hundar
ljudkänslighet
samarbete förare
hinder
lämnad av förare
inkallning
UTVÄRDERAD SOCIAL DEL G (godkänd)
KOMMENTAR OM SOCIALICERINGSDELEN

Trevlig och glad hund
närmande av flocken
kontakt med flocken
intresse och initiativ  
UTVÄRDERING AV VALLANLAG EXC (excellent)
KOMMENTAR OM VALLANLAGSDELEN
Suverän liten hund

NHAT
Hummelviksgårdens Reko Ponz
datum: 220501
ort:  Färlöv
domare: Anna Brinning
kontakt människor
kontakt hundar
ljudkänslighet
samarbete förare
hinder
lämnad av förare
inkallning
UTVÄRDERAD SOCIAL DEL G (godkänd)
KOMMENTAR OM SOCIALICERINGSDELEN

Glad, lycklig och trevlig
närmande av flocken
kontakt med flocken
intresse och initiativ  
UTVÄRDERING AV VALLANLAG EXC (excellent)
KOMMENTAR OM VALLANLAGSDELEN
Duktig liten hund