V-kull FB-R

tillbaka till V-kullens sida

JizzaVinstonValdeRajaVilda
datum190629180805
1a1 Intresse utlägg22
1a2 Vägen ut33
1a3 Gripande24
1a4 Grepp33
1a5 Bärande55
1a6 Vägen in24
1b1 Intresse utlägg33
1b2 Vägen ut43
1b3 Gripande44
1b4 Grepp33
1b5 Bärande55
1b6 Vägen in45
2a Gripande34
2b Omtag34
2c Grepp22
2d Vägen in13
2e Lek med föremålet22
3a Gripande54
3b Omtag42
3c Grepp23
3d Vägen in25
3e Lek med föremålet22
4a Aktivitet14
4b Ljud12
5a Förföljande43
5b Nyfikenhet55
5c Gripande14
5d Lek med föremålet12
6a Intresse35
6b Ljud25
7a Uthållighet/tid55
7b Marktäckning43
7c Fart44
7d Engagemang43
7e Kontakt förare22
8a Respekt33
8b Engagemang31
8c Uthållighet/tid31
8d Fysiska försök11
8e Kontakt förare21
9a Nyfikenhet44
9b Gripande11
9c Grepp11
10a Aktivitet14
10b Ljud13
11a Intresse42
11b Rädsla11