V-kull BPH

tillbaka till V-kullens sida

JizzaVinstonValdeVildaRaja
datum190630 2020-08-30
ålder25 mån
10 dag
37 mån 22 dag

Moment 1:
Främmande person
Glad i främmande
människor
22
Trygg44
Moment 2:
Föremålslek
Energisk33
Lekfull33
Moment 3:
Matintresse
Energisk33
Moment 4:
Visuell överraskning
Nyfiken22
Arg00
Trygg33
Moment 5:
Skrammel
Nyfiken31
Trygg31
Moment 6:
Närmande person
Glad i främmande människor32
Arg03
Trygg32
Moment 7:
Underlag
Trygg44
Moment 8:
Skott
Trygg44
Över alla moment
Energisk33
Positiv attityd33
Övrig
Ljudlig00
Arg00