Utställning, andra titlar

tillbaka till Championat och andra titlar

RLDN RLDF RLDA SE VCH NORDISK VV-19
Blåtirans Elektra Elektrisk

Handler: Anneli Nodvall, kennel Mountainduck’s