Ultra BPH

tillbaka till Ultras sida

Genomförd BPH:   ja   Ålder vid beskrivningen:   21 månader   Tillfälle hos SKK:   2019-02-19-003
Beskrivare avbryter:   nej   Ägare avbryter:   nej   Beskrivare:   CARLSSON MARGARETHA
Orsak:     Oacceptabelt beteende:   nej   Ort:   TIMRÅ
Fördjupad genomgång:   nej   Provdatum:   2019-02-19        
BPH med skott:   ja   Bitbeteende:   Inga tecken        
Avstår skott:   nej   Kastrerad:   nej        
Arrangör:   SBK   Löptik:   nej        

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,8 3,5 0,7
Hälsning FP tid 2,8 3,0 0,2
Hälsning NP Int 2,5 4,0 1,5
Hälsning NP tid 2,3 2,3 0,0
Undergivenhet 1,4 1,0 -0,4
Lekintresse egen leksak 3,9 2,3 -1,6
Lekintresse ny leksak 3,3 2,3 -1,0
Dragkampsintresse 2,5 1,5 -1,0
Engagemang för mat 2,7 2,8 0,1
Lekintresse föraren 2,1 1,0 -1,1
Kontakt vid mat 2,0 1,0 -1,0
Överraskningsnyfikenhet 2,0 1,0 -1,0
Skrammelnyfikenhet 2,4 1,0 -1,4
Skottaktivitet 1,8 1,0 -0,8
Undersökning av annat 1,8 1,3 -0,5
Oro FP 1,2 1,0 -0,2
Oro NP 1,8 5,0 3,2
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,5 1,0 -0,5
Förarbundenhet promenad 1,7 1,0 -0,7
Överraskningsoro 1,5 2,0 0,5
Skrammeloro 1,3 3,0 1,7
Överraskningsflykt 2,7 2,7 0,0
Skrammelflykt 1,9 4,0 2,1
Skottosäkerhet 1,4 5,0 3,6
Underlagsosäkerhet 1,7 4,0 2,3
Hotfullhet NP 2,3 1,0 -1,3
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,0 1,0 0,0
Hotfullhet överraskning 1,5 1,7 0,2
Imponerbeteende 1,2 1,0 -0,2

 

   
 
Genomförd BPH:   nej   Ålder vid beskrivningen:   14 månader 6 dagar   Tillfälle hos SKK:   2018-07-25-001
Beskrivare avbryter:   nej   Ägare avbryter:   ja   Beskrivare:   CARLSSON MARGARETHA
Orsak:     Oacceptabelt beteende:   nej   Ort:   TIMRÅ
Fördjupad genomgång:   nej   Provdatum:   2018-07-25        
BPH med skott:   ja   Bitbeteende:   Inga tecken        
Avstår skott:   nej   Kastrerad:   nej        
Arrangör:   SBK   Löptik:   nej        

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,8 3,0 0,2
Hälsning FP tid 2,8 3,0 0,2
Hälsning NP Int 2,5    
Hälsning NP tid 2,3    
Undergivenhet 1,4    
Lekintresse egen leksak 4,0 4,3 0,3
Lekintresse ny leksak 3,3 4,3 1,0
Dragkampsintresse 2,6 2,8 0,2
Engagemang för mat 2,7 2,8 0,1
Lekintresse föraren 2,1 1,0 -1,1
Kontakt vid mat 2,1 1,0 -1,1
Överraskningsnyfikenhet 2,0 1,0 -1,0
Skrammelnyfikenhet 2,4    
Skottaktivitet 1,8    
Undersökning av annat 1,8    
Oro FP 1,3 1,0 -0,3
Oro NP 1,7    
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,6    
Förarbundenhet promenad 1,7 1,0 -0,7
Överraskningsoro 1,5 1,0 -0,5
Skrammeloro 1,3    
Överraskningsflykt 2,7 3,7 1,0
Skrammelflykt 1,9    
Skottosäkerhet 1,3    
Underlagsosäkerhet 1,6    
Hotfullhet NP 2,4    
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,0 1,0 0,0
Hotfullhet överraskning 1,5 1,7 0,2
Imponerbeteende 1,2    

Min kommentar: Ultra hade fått vänta i bilen hela dagen eftersom att hon var sista hunden för dagen. Så vi hoppas att det var det som gjorde att hon inte betedde sej som vanligt. Julia kommer att göra om BPH i höst/vinter