Ulla BPH

tillbaka till Ullas sida

Genomförd BPH:   ja   Ålder vid beskrivningen:   25 månader 11 dagar   Tillfälle hos SKK:   2019-06-30-009
Beskrivare avbryter:   nej   Ägare avbryter:   nej   Beskrivare:   HOLTER ANNA
Orsak:     Oacceptabelt beteende:   nej   Ort:   TIMRÅ
Fördjupad genomgång:   nej   Provdatum:   2019-06-30        
BPH med skott:   ja   Bitbeteende:   Inga tecken        
Avstår skott:   nej   Kastrerad:   nej        
Arrangör:   SBK   Löptik:   nej        
 

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,8 3,5 0,7
Hälsning FP tid 2,8 2,5 -0,3
Hälsning NP Int 2,5 2,0 -0,5
Hälsning NP tid 2,2 1,7 -0,5
Undergivenhet 1,4 3,0 1,6
Lekintresse egen leksak 3,9 3,3 -0,6
Lekintresse ny leksak 3,3 4,3 1,0
Dragkampsintresse 2,5 4,5 2,0
Engagemang för mat 2,7 3,3 0,6
Lekintresse föraren 2,0 1,0 -1,0
Kontakt vid mat 2,0 4,0 2,0
Överraskningsnyfikenhet 2,0 3,7 1,7
Skrammelnyfikenhet 2,4 3,7 1,3
Skottaktivitet 1,8 3,7 1,9
Undersökning av annat 1,8 1,0 -0,8
Oro FP 1,2 3,7 2,5
Oro NP 1,7 1,0 -0,7
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,6 1,0 -0,6
Förarbundenhet promenad 1,6 1,0 -0,6
Överraskningsoro 1,5 1,0 -0,5
Skrammeloro 1,3 1,0 -0,3
Överraskningsflykt 2,7 1,7 -1,0
Skrammelflykt 1,9 1,3 -0,6
Skottosäkerhet 1,4 1,0 -0,4
Underlagsosäkerhet 1,7 1,0 -0,7
Hotfullhet NP 2,3 4,5 2,2
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,0 1,0 0,0
Hotfullhet överraskning 1,5 1,0 -0,5
Imponerbeteende 1,2 1,0 -0,