U-kull BPH

tillbaka till U-kullens sida

DollarLunaFixUltraUlla
datum140323190630190615190219190630
ålder19 mån
23 dag
53 mån
5 dag
24 mån
27dag
21 mån25 mån
11 dag
Moment 1:
Främmande person
Glad i främmande
människor
22322
Trygg43443
Moment 2:
Föremålslek
Energisk32333
Lekfull22323
Moment 3:
Matintresse
Energisk23233
Moment 4:
Visuell överraskning
Nyfiken12214
Arg00000
Trygg33323
Moment 5:
Skrammel
Nyfiken13104
Trygg33314
Moment 6:
Närmande person
Glad i främmande människor11211
Arg01002
Trygg22322
Moment 7:
Underlag
Trygg44424
Moment 8:
Skott
Trygg22414
Över alla moment
Energisk22313
Positiv attityd32313
Övrig
Ljudlig10100
Arg00000