Tonic tollingjaktprov TJP

tillbaka till Tonics sida

Tollingjaktprov 160806 EKL
plats: Tollarspecialen 2016
domare: Monica Andersson
pris: 2 pris
Tollingarbete
ansmygning:  lugn och följsam
passivitet:  lugn och tyst
störning/förflyttning (endast i EKL)  uppmärksam vid störningskast
lockarbete/stil:  lekfull, bra stil, uppmärksam
Retrieverarbete
skottreaktion:  lugn och uppmärksam
stadga:  lugn och tyst i alla situationer
fart:  bra, väl anpassad
näsa:  används väl
vattenarbete/simteknik:  arbetar gärna i vatten, simmar utmärkt
markeringsteknik:  utmärkt, behöver lite stöd på nr 2 i dubbeln
sökarbete:  säker, målmedveten, täcker marken väl
dirigerbarhet:  utmärkt på land, mycket dirigerbar på vatten, men tappas bort i vassen
apporteringslust:  spontan, snabba inlevereringar
apportgrepp:  mjukt, bra avlämnanden
Sammanfattning
samarbetsvilja:  arbetar på ett trevligt sätt med sin förare
uthållighet:  håller genom hela provet
Sammanfattande kritik: En hund med stor apporteringspassion, fina apporteringar, bra sökarbete, är följsam men når inte ända ut till vattendirigeringen
Tollingjaktprov 160731 EKL
plats: Ockelbo
domare: Erik Björne
pris: 3 pris
Tollingarbete
ansmygning:  Något spänt, men fungerar
aktivitet:  trevligt arbete under full kontroll
passivitet:  lugn
störning/förflyttning (endast i EKL)  påverkas ej
lockarbete/stil:
Retrieverarbete efter skott
skottreaktion:  hetsas något
stadga:  en aning lätt i baken
fart:  tillräcklig
näsa:  används ej
vattenarbete/simteknik:  går i och simmar bra
markeringsteknik:  uppmärksam och minns bra
sökarbete:  arbetar självständigt med bra djup och system
dirigerbarhet:  tar tecken i närområdet men går ej att styra på avstånd
apporteringslust:  spontan med bra inlevereringar
apportgrepp:  bra grepp och avlämning
Sammanfattning
samarbetsvilja:  bra närkontakt men något ”dövöre” på     avstånd
uthållighet:  bra
ev ljud:  tyst
Sammanfattande kritik: En arbetsvillig hund som börjar bärjar de flesta vilten men som skulle vinna på att lyssna på sin förare
Tollingjaktprov 151004 EKL
plats: Ånnaboda
domare: Sverker Haraldsson
pris: 3 pris
Tollingarbete
ansmygning: följsam
aktivitet: bra fart och fokus
passivitet: utmärkt
störning/förflyttning (endast i EKL) störs ej av skyttens ansmygning
lockarbete/stil: arbetar lekfullt
Retrieverarbete
skottreaktion: utmärkt
stadga: fast vid skott och kast, slarvar vid fotgåendet
fart: god
näsa: används väl
vattenarbete/simteknik: går villigt i, simmar bra
markeringsteknik: markerar dubbeln bra, behöver stöd vid avslutningen
sökarbete: arbetar djupt och brett, effektivt arbete
dirigerbarhet: lätt att styra till anvisad plats på land och vatten
apporteringslust: bra upptag och inleveranser
apportgrepp: mjukt, fint grepp, slarvar i vissa avlämningar
Sammanfattning
samarbetsvilja: god
uthållighet: håller provet igenom
Sammanfattande kritik: Arbetsvillig hund. Löser dirigerings och sökarbetsuppgifterna övertygande. Utmärkt tolling. Småslarv i avlämningar och stadga påverkar helhetsintrycket.
Tollingjaktprov EKL 150912 EKL
ort: Uppsala
domare: Lars Jonsson
pris: 2 pris
Tollingarbete
ansmygning: utmärkt genomförd tillsammans med följsam hund
aktivitet: pigg och alert
passivitet: off knappen fungerar
förflyttning/störning (endast EKL) bra förflyttning, klarar störningen bra
lockarbete/stil Bra tollingarbete. Arbetar med  fart och glädje
Retrieverarbete
skottreaktion: positiv och uppmärksam
stadga: fast i skott och kast
fart: jämn och god
näsa: använder bra
vattenarbete/simteknik: utmärkt
markeringsförmåga: utmärkt på land och får lite hjälp med nr 2 på vattnet.
sökarbete: stark hund som både jobbar självständigt och i god kontakt med sin förare
dirigerbarhet: väl i hand, tar dirigeringen bra
apporteringslust: god, fina inlevereringar
apportgrepp: bra grepp, lämnar i hand
Sammanfattning
samarbetsvilja: bra balans mellan följsamhet och självständighet
uthållighet: stark hund som jobbar med bra kontinuitet
sammanfattande kritik: En trevlig hund som visar bra följsamhet, men som också kan arbeta självständigt. Större effektivitet på söket önskas
 Tollingjaktprov 150731 EKL
plats: Sälen, Tollarspecialen
domare: Curt Lundström
pris: 3 pris
Tollingarbete
ansmygning:
aktivitet:
passivitet:
förflyttning/störning (end EKL):
lockarbete/stil:
Retrieverarbete
skottreaktion:
stadga:
fart:
näsa:
vattenarbete/simteknik:
markeringsförmåga:
sökförmåga:
dirigerbarhet:
apporteringslust:
apportgrepp:
Sammanfattning
samarbetsvilja:
uthållighet:
sammanfattande kritik:
Min  kommentar:
 Tollingjaktprov 150725 EKL
plats: Ockelbo
domare: Anders Wahlberg
pris: 1 pris
Tollingarbete
ansmygning: utmärkt
aktivitet: utmärkt
passivitet: utmärkt
förflyttning/störning (end EKL) utmärkt
lockarbete/stil tollar med bra lekfullhet, kunde möjligen ha högre svansföring
Retrieverarbete:
skottreaktion: utmärkt
stadga: utmärkt
fart: utmärkt
näsa: utmärkt
vattenarbete/simteknik: utmärkt
markeringsförmåga: utmärkt
sökarbete: utmärkt
dirigerbarhet: utmärkt, löser uppgiften på andra försöket
apporteringslust: utmärkt
apportgrepp: utmärkt
Sammanfattande kritik:
samarbetsvilja: utmärkt
uthållighet: utmärkt
sammanfattande kritik: en hund med stor arbetskapacitet som gör ett för dagen förtjänstfullt arbete
Min kommentar: Halleluja! Till slut kom ett första pris 🙂 Men en anmärkning om svansen var ju tvungen att vara med 😉 Superbra jobbat, snart så hoppas jag att ni får ert välförtjänta championat!

Protokoll Tollingjaktprov EKL 140801

Plats: Tollarspecialen, Halland
Domare: Bo Ferm
Pris: 3:e pris
Tollingarbete
Ansmygning: välanpassad och följsam
Aktivitet: livfull
Passivitet: tyst och lugn
Förflyttning/störning (end EKL) bra fotgående, följsamhet
Lockarbete, stil: god stil – lekfull
Retrieverarbete
Skottreaktion: lugn och uppmärksam
Stadga: fast i skott, tyst
Fart: lagom tempo, simsätt något långsamt
Näsa: fungerar utmärkt
Vattenarbete, simteknik: går villigt i, jobbar gärna i vatten
Markeringsförmåga: markerar tillräckligt bra, något diffus på andra dubbeln
Sökarbete: god söklust med god marktäckning
Dirigerbarhet: lite tungstyrd på vattnet och löser ej uppgiften
Apporteringslust: stor och spontan
Apportgrepp: balanserande och mjuka
Sammanfattning
Samarbetsvilja: samarbetar till viss del men måste förbättras i vattnet
Uthållighet: god
Sammanfattande kritik: Ekipaget som gör ett utmärkt tollingarbete och fin ansmygning, följsam under förflyttningar och gör ett bra apporteringsarbete. Brister för dagen i samarbete i vattnet
Min kommentar:

Protokoll Tollingjaktprov EKL 140726

Plats: Ockelbo
Domare: Anders Wahlberg
Pris: 3:e pris
Tollingarbete
Ansmygning: utmärkt
Aktivitet: hög
Passivitet: utmärkt
Förflyttning/störning (end EKL) sticker iväg några meter
Lockarbete, stil: tollar med bra fart och glädje önskar högre svans och mer närbeteende
Retrieverarbete
Skottreaktion: lätt i baken
Stadga: ivrig men tyst
Fart: hög
Näsa: används väl
Vattenarbete, simteknik: går villigt i vattnet, simmar väl
Markeringsförmåga: utmärkt
Sökarbete: bra marktäckning och sök
Dirigerbarhet: tar tecken men använder
Apporteringslust: spontan men lägger ner
Apportgrepp: bra grepp några slarviga avlämningar
Sammanfattning
Samarbetsvilja: önskar bättre samarbete och dirigerbarhet
Uthållighet: håller provet igenom
Sammanfattande kritik: en hund med stor arbetskapacitet ett för dagen godkänt arbete
Min kommentar:

Protokoll Tollingjaktprov EKL 130727

Plats: Ockelbo
Domare: Leif Gustafsson
Pris: 3:e pris
Tollingarbete
Ansmygning:
Aktivitet:
Passivitet:
Förflyttning/störning (end EKL)
Lockarbete, stil:
Retrieverarbete
Skottreaktion:
Stadga:
Fart:
Näsa:
Vattenarbete, simteknik:
Markeringsförmåga:
Sökarbete:
Dirigerbarhet:
Apporteringslust:
Apportgrepp:
Sammanfattning
Samarbetsvilja:
Uthållighet:
Sammanfattande kritik:
Min kommentar:
Tollingjaktprov 120804, EKL
plats: Ockelbo
domare: Anders Wahlberg
pris: 3 pris
Tollingarbete
ansmygning:
aktivitet:
passivitet:
förflyttning/störning (endast EKL)
lockarbete/stil
Retrieverarbete
skottreaktion
stadga:
fart:
näsa:
vattenarbete/simteknik:
markeringsförmåga:
Sökarbete:
Dirigerbarhet:
Apporteringslust:
Apportgrepp:
Sammanfattning:
Samarbetsvilja:
Uthållighet:
Sammanfattande kritik:
Min kommentar:
Protokoll tollingjaktprov 110731
Plats: Höstbodarna, Ockelbo
Domare: Anders Wahlberg
Pris: 1 pris ÖKL
Samarbetsvilja:
Sökarbete:
Fart:
Uthållighet:
Näsa:
Dirigerbarhet:
Markeringsförmåga:
Skottreaktion:
Stadga:
Apporteringslust:
Apportgrepp:
Simteknik:
Vattenarbete:
Ansmygning:
Tolling
Sammanfattande kritik: Utmärkt samarbetsvilja. Håller provet igenom på ett bra sätt. En hane med stor arbetskapacitet, som gör ett mycket förtjänstfullt arbete. Inga direkta svagheter
Min kommentar:

Protokoll Tollingjaktprov  110730

Plats: Höstbodarna, Ockelbo
Domare: Anders Wahlberg
Pris: 1 pris ÖKL
Samarbetsvilja:
Sökarbete:
Fart:
Uthållighet:
Näsa:
Dirigerbarhet:
Markeringsförmåga:
Skottreaktion:
Stadga:
Apporteringslust:
Apportgrepp:
Simteknik:
Vattenarbete:
Ansmygning:
Tolling
Sammanfattande kritik: Utmärkt fotgående. Gott samarbete med föraren provet igenom. Håller provet igenom ytan att mattas. En hund med god arbetskapacitet som gör ett för dagen ett förtjänstfullt arbete. Har sin styrka i retriverarbetet. Väl förd
Min kommentar:

Protokoll Tollingjaktprov  Höstbodarna, Ockelbo 100801

Domare: Anders Wahlberg
Pris: 1 pris NKL
Samarbetsvilja: bra samarbete
Sökarbete: söker djupt och brett, tömmer fältet snabbt
Fart: lämplig
Uthållighet: håller provet igenom
Näsa: ua
Dirigerbarhet: tillräcklig för klassen
Markeringsförmåga: utmärkt
Skottreaktion: ua
Stadga: fast
Apporteringslust: hög apporteringslust
Apportgrepp: mjukt grepp
Simteknik: utmärkt
Vattenarbete: stor vattenpassion
Ansmygning: ua
Tolling lekfull tolling med stor glädje
Sammanfattande kritik: Pigg hane som genomför provet på ett övertygande sätt. Trevligt förd
Min kommentar: Ja vad ska man säga…. Proud! Very proud! Men inte blev han provbäst idag heller….Vet inte hur man ska göra för att vara en Hummelvikare som ska bli provbäst? *flin* Kanonbra jobbat Lena!

Protokoll Tollingjaktprov, 100731

Plats: Höstbodarna, Ockelbo
Domare: Anders Wahlberg
Pris: 1 pris NKL
Samarbetsvilja: följsam
Sökarbete: söker djupt och brett söker även ute i vattnet
Fart: god
Uthållighet: utmärkt
Näsa: ua
Dirigerbarhet: tillräcklig för klassen
Markeringsförmåga: utmärkt
Skottreaktion: lugn och tyst
Stadga: fast
Apporteringslust: kunde ha något snabbare upptag på något vilt
Apportgrepp: fast
Simteknik: utmärkt
Vattenarbete: stor vattenpassion
Ansmygning: kunde önska bättre fotgående
Tolling bra tolling dock lite mekanisk
Sammanfattande kritik: en hund som för dagen gör ett gott arbete, men önskar bättre fotgående
Min kommentar: Kanoners! Jag är så himla stolt över Lena och Tonic! Synd att de inte fick bli provbäst också… Men de har ju som mål att gå långt på B-proven för det här med TJP är ju inte alls i klass med B-proven tyvärr…..Hundar som inte är tysta, inte apporterar, knallar, viltvägrar går till pris så att det är ju svårt att tycka att det ska kunna jämföras med B-proven men nog är det skoj att det går bra i alla fall!