Tjänstehundar

Det finns olika typer av tjänstehundar.

De kan vara utbildade i bevakning, räddning och skydds.

Jag har valt att inte skriva något om skydds eftersom att jag inte tror att någon tollare är lämplig för det….

Däremot de andra grenarna bevakning och räddning passar tollarna som handen i handsken om man själv är intresserad.


 Bevakningshundar

Utbildas för Hemvärnet, Marinen och Flygvapnets krigsbehov.

Hemvärnsekipaget utgörs av hund och förare, (ägare eller annan lämplig person) som utbildas för tjänstgöring i närheten av sin hemort.

Bevakningshunden i marinen utbildas och tjänstgör i marinens bassäkerhetsförband.

Bevakningshunden i flygvapnet utbildas på SBK-klubben och placeras sedan vid förband där värnpliktig soldat blir dess förare.

Avtalspersonal

SBK rekryterar och utbildar i samråd med försvarsmakten, lämpliga personer/instruktörer för tjänstgöring som hundtjänstföreträdare i militära förband. Med sina hundkunskaper tjänstgör de som föregångsmän i förbandens organisation. Utbildningen ställer krav på god fysisk hälsa då tjänsten kan vara krävande och stor förståelse för hundens användning i förbanden.

Tjänstgöringen kan vara som:

 • Militära försvaret:
  • Hundförare i hemvärnet.
  • Hundtjänstbiträde i hemvärnet.
  • Hundtjänstinstruktör i hemvärnet, marinen eller flygvapnet.
  • Hundtjänstbefäl i hemvärnet, marinen eller flygvapnet.
 • Civila totalförsvaret

Räddningshundförare i kommunal räddningstjänst.

Länkar:

Regler och blanketter från SBK

Tjänstehundssidan

SBK:s uppgifter i totalförsvaret

Bevakningshund

Försvarsmakten


Räddningshundar

Utbildas för tjänstgöring, (tillsammans med ägare eller annan lämplig person) i den kommunala räddningstjänsten. Utbildningsuppdraget är ställt av Statens Räddningsverk. Räddningshundekipagen kan med fördel användas vid eftersök av försvunna personer.

Med stor framgång har svenska räddningshundekipage även tjänstgjort utomlands vid jordbävningskatastrofer och där lokaliserat innestängda personer.

Tjänstehundutbildningen ställer stora krav på såväl hund som förare och för detta erhåller utbildande klubb och hundägare en utbildningspremie vid godkännande av ekipaget.

Ammunitionssökhundar

SBK har under de senaste åren i samråd med försvarsmakten utbildat ett antal dressörer och instruktörer i ammunitionssök med hund.

Behovet av dessa tjänster ökar då utläggning av minor och oexploderad ammunition, efter exempelvis bombningar, tycks öka i vår oroliga värld.

Avtalspersonal

SBK rekryterar och utbildar i samråd med försvarsmakten, lämpliga personer/instruktörer för tjänstgöring som hundtjänstföreträdare i militära förband. Med sina hundkunskaper tjänstgör de som föregångsmän i förbandens organisation. Utbildningen ställer krav på god fysisk hälsa då tjänsten kan vara krävande och stor förståelse för hundens användning i förbanden.

Tjänstgöringen kan vara som:

 • Militära försvaret:
  • Hundförare i hemvärnet.
  • Hundtjänstbiträde i hemvärnet.
  • Hundtjänstinstruktör i hemvärnet, marinen eller flygvapnet.
  • Hundtjänstbefäl i hemvärnet, marinen eller flygvapnet.
 • Civila totalförsvaret
  • Räddningshundförare i kommunal räddningstjänst.

Länkar:

Krav på räddningshundar

Regler och blanketter från SBK

Tjänstehundssidan

SBK:s uppgifter i totalförsvaret

Försvarsmakten