T-kullen BPH

tillbaka till T-kullen

LizzieVeija
datum140323180701
ålder19 mån
23 dag
25 mån
9 dag
Moment 1:
Främmande person
Glad i främmande
människor
21
Trygg23
Moment 2:
Föremålslek
Energisk23
Lekfull03
Moment 3:
Matintresse
Energisk22
Moment 4:
Visuell överraskning
Nyfiken12
Arg01
Trygg23
Moment 5:
Skrammel
Nyfiken12
Trygg23
Moment 6:
Närmande person
Glad i främmande människor10
Arg02
Trygg22
Moment 7:
Underlag
Trygg34
Moment 8:
Skott
Trygg44
Över alla moment
Energisk22
Positiv attityd23
Övrig
Ljudlig21
Arg00