Svenska titlar

Titlar – championattitlar som bara hundar registrerade i SKK kan få
C.I.B. Internationellt utställningschampionat
C.I.T. Internationellt bruks-/jaktchampionat
C.I.E. Internationellt utställningschampionat utan krav på arbetsmerit
C.I.C. Internationellt lure coursingchampionat
C.I.AG. Internationellt agilitychampionat
C.I.OB. Internationellt lydnadschampionat
Ch Championat
UCh Utställningschampionat
BCh Bruksprovschampionat
B(IPO)Ch Bruksprov IPO-championat
JCh Jaktprovschampionat
AgCh Agilitychampionat
Ag(Hopp)Ch Agility hoppchampionat
DragCh Dragprovschampionat
FreeCh Freestylechampionat
HtMCh Heelwork to music-championat
IPO-FHCh IPO-FH championat
NordicCh Nordic utställningschampion
PtrHCh Patrullhundschampionat
RallyCh Rallylynadschampionat
RpCh Rapportprovschampionat
RdHCh Räddningshundschampionat
SpCh Spårprovschampionat
SöCh Sökprovschampionat
(VallH)Ch Vallhundschampionat
LCh Lydnadschampionat
VCh Viltspårprovschampionat
(AP)Ch Arbetsprovschampionat
(VP)Ch Vattenprovschampionat
(Polar)Ch Polarhundschampionat
LCCh Lure coursing-championat
SpBCh Spårprovschampionat blodhund
Titlar – annan titel som bara hundar registrerade i SKK kan få
TjH Godkänt tjänstehundcertifikat
Korad Avelskorad
Titlar – tillägg till championat, som bara hundar registrerade i SKK, eller av SKK erkänd utländsk kennelklubb, kan få
(G) Grytprov
(D) Drevprov
(K) Grytkaraktärsprov
(V) Viltspår
(S) Skogsprov
(Räv) Rävprov
(Lö) Löshund
(Le) Ledhund
(J) Enbart jaktprov
(U) Enbart utställning
(Få) Fågel
(VLö) Vildsvin-löshund
(T) Tollningsprov
(A) A-prov retriever
Vinnartitlar – titlar som erövras på särskilda vinnarutställningar
SE V Svensk vinnare
SE JV Svensk juniorvinnare
SE VV Svensk veteranvinnare
DK V Dansk vinnare
DK JV Dansk juniorvinnare
DK VV Dansk veteranvinnare
FI V Finsk vinnare
FI JV Finsk juniorvinnare
FI VV Finsk veteranvinnare
NO V Norsk vinnare
NO JV Norsk juniorvinnare
NO VV Norsk veteranvinnare
Nord V Nordisk vinnare
Nord JV Nordisk juniorvinnare
Nord VV Nordisk veteranvinnare
EUW FCI Europavinnare
JEUW FCI Europavinnare junior
VEUW FCI Europavinnare veteran
WW FCI världsvinnare
JWW FCI världsvinnare junior
VWW FCI världsvinnare veteran
Beteckningar – är ofta rasspecifika och även oregistrerade hundar kan få vissa av dessa
IPO I, II, III Internationell prövningsordning skyddshund (I-, II-,  och III-klass)
VPG I, II, III Skyddshundsbeteckning (I-, II-, och III-klass)
LP I, II, III, Elit Lydnadsprovsdiplom (I-, II-, III- och elitklass)
J Jaktprovsmeriterad i Sverige enligt krav för deltagande i Jaktklass på utställning (gäller endast vissa raser)
AP Arbetsprov för sennenhundar
Gk VallH Pr Godkänt vallhundprov vid SVaKs prov
PDP Godkänt Polarhundsprov för samojedhund
RLD N, F, A, M Rallylydnadsdiplom (nybörjar-, fortsättning-, avancerad- och mästarklass)
FD I, II, III Freestylediplom (I-, II-, och III-klass)
HTM I, II, III Heelwork to music-diplom (I-, II-, och III-klass)
AgD I, II, III Agilitydiplom
AgHD I, II, III Agility Hopp Diplom
AH Assistanshund
AH (OREG) Assistanshund oregistrerad hund
DrH Dragprovskvalifikation, dragprov nordisk stil SBK
PH Polishund
TH Tullhund
VH Väktarhund
LH Ledarhund

Läs mer

SKKs utställnings- och championatregler