Statistik

På den här sidan kan du se statistik över våra kullar. Om du vill se statistik över alla våra kullar så titta här >>>>
Nedan finns en sammanfattning över kullarnas MH:

Sammanfattning av alla kullarnas MH

Moment A -kullen B – kullen C – kullen D – kullen E – kullen F – kullen G – kullen H –
kullen
.
Antal 3st/8 5st/5 2st/6 1st/6 1st/9 3/6
Ålder 18.7 mån 24.2 mån 23 mån 20 mån 18 mån
1a.Kontakt – Hälsning 3.3 4.2 4.0 4.0 4.0
1b.Kontakt – Samarbete 3.3 3.8 3.9 4.0 3.0
1c.Kontakt -Hantering 3.0 3.8 4.0 4.0 3.0
2a.Lek 1 – Leklust 4.0 4.4 5.0 4.0 4.0
2b.Lek 2 – Gripande 3.7 3.4 4.0 3.0 3.0
2c.Lek 2 – Dragkamp 3.0 3.0 2.5 2.0 2.0
3a.Jakt – Förföljande 3.0 4.0 3.0 1.0 1.0
3a.Jakt – Förföljande 2.0 4.0 2.5 1.0 1.0
3b.Jakt – Gripande 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0
3b.Jakt – Gripande 1.7 4.0 1.5 1.0 1.0
4. Aktivitet 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0
5a.Avst.Lek – Intresse 3.0 2.8 2.5 3.0 2.0
5b.Avst.Lek – Hot/agg 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0
5c.Avst.Lek – Nyfikenhet 2.3 3.2 3.5 1.0 1.0
5d.Avst.Lek – Leklust 3.7 2.0 3.5 1.0 1.0
5e.Avst.Lek – Samarbete 3.7 2.0 3.5 1.0 1.0
6a.Överraskn.Rädsla 3.3 3.6 3.0 5.0 4.0
6b.Överraskn.Hot/agg 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0
6c.Överraskn.
Nyfikenhet
2.0 2.6 2.5 1.0 3.0
6d.Överraskn.
Kvarstående rädsla
3.0 2.4 1.5 4.0 3.0
6e.Överraskn.
Kvarstående intresse
1.7 1.8 3.0 1.0 1.0
7a.Ljudkänsl.Rädsla 3.0 3.8 2.0 3.0 5.0
7b.Ljudkänsl.Nyfikenhet 2.7 3.2 5.0 5.0 4.0
7c.Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla
1.3 1.6 1.5 1.0 4.0
7d.Ljudkänsl.
Kvarstående intresse
2.0 2.2 1.5 1.0 1.0
8a.Spöken -Hot/agg 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0
8b.Spöken -Kontroll 5.0 3.8 3.0 4.0 3.0
8c.Spöken – Rädsla 4.3 4.2 3.5 5.0 4.0
8d.Spöken – Nyfikenhet 1.0 1.8 2.0 1.0 1.0
8e.Spöken – Kontakt 3.0 2.0 3.5 1.0 1.0
9a.Lek 2 – Leklust 4.0 4.0 4.5 3.0 4.0
9b.Lek 2 – Gripande 3.0 2.8 3.5 3.0 3.0
10.Skott