Statistik MH

tillbaka till statistik

Hummelvikarnas MH resultat (och hanarna vi har använt)

Moment M
i
t
z
y
A
y
a
k
P
y
t
t
a
n
A
t
h
o
s
R
i
v
e
r
B
i
r
a
B
a
l
o
o
B
o
n
d
K
e
n
z
o
K
a
i
z
e
r
H
a
r
r
y
O
d
i
n
O
z
z
y
C
l
e
o
C
h
a
o
s
V
i
l
m
a
E
l
i
s
k
a
M
i
r
r
e
E
r
a
F
a
x
e
Medel för Hummelvikarna Medel för rasen
040506
Datum 020608 040516 040607  040620 030412 050526 050522 060627 060628 070628 030511 990905 070603 070505 070628 070628 070628 080505 080504 ..
Ålder 34 mån 18 mån 19 mån 19 mån 25 mån 14 mån 14 mån 27 mån 27 mån 39 mån 14 mån 18 mån 20 mån 22 mån 24 mån 74 mån 18 mån 29 mån 17 mån  . .
Status KM KM KM KM KM KM KM KM ÄAS KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM
1a.Kontakt – Hälsning 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3.9 3,8
1b.Kontakt – Samarbete 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3.7 3,5
1c.Kontakt -Hantering 3 3 3 3 4 5 2 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3.4 3,3
2a.Lek 1 – Leklust 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4.3 4,0
2b.Lek 2 – Gripande 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3.6 3,6
2c.Lek 2 – Dragkamp 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3.0 2,8
3a.Jakt – Förföljande
(två gånger följd)
1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 1 5 1 4 1 4 4 3.6 3.35 3,3
1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 1 5 1 1 4 3.1
3b.Jakt – Gripande
(två gånger följd)
1 3 2 1 2 3 3 5 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2.7 2.85 2,7
1 3 1 1 2 5 5 5 1 4 1 2 1 2 1 3 1 1 5 3.0
4. Aktivitet 3 2 3 4 4 5 3 2 2 3 3 5 4 2 4 5 3 2 2 3.0 3,0
5a.Avst.Lek – Intresse 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2.9 2,9
5b.Avst.Lek – Hot/agg 2 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1.9 1,4
5c.Avst.Lek – Nyfikenhet 3 2 3 2 2 4 5 1 2 4 2 5 1 5 2 5 1 3 5 2.7 2,5
5d.Avst.Lek – Leklust 2 4 3 4 3 2 4 1 2 1 2 3 1 5 2 1 1 4 3 2.9 2,2
5e.Avst.Lek – Samarbete 1 5 3 3 2 2 3 1 3 1 2 3 1 4 3 1 1 2 3 2.9 2,1
6a.Överraskn. Rädsla 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3.6 3,2
6b.Överraskn. Hot/agg 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2.4 2,0
6c.Överraskn.
Nyfikenhet
2 2 2 2 2 2 3 1 4 3 3 4 1 3 2 4 3 2 3 2.3 2,6
6d.Överraskn.
Kvarstående rädsla
1 3 1 5 1 4 1 4 1 2 2 3 4 1 2 1 3 1 3 2.7 2,0
6e.Överraskn.
Kvarstående intresse
1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1.7 1,8
7a.Ljudkänsl. Rädsla 5 1 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 1 3 1 5 4 4 3.6 3,2
7b.Ljudkänsl. Nyfikenhet 1 5 1 2 3 3 2 1 5 5 2 5 5 5 5 5 4 1 1 2.7 3,4
7c.Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla
5 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 4 1.4 1,7
7d.Ljudkänsl.
Kvarstående intresse
1 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2.0 1,7
8a.Spöken – Hot/agg 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 3.1 2,5
8b.Spöken – Kontroll 3 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4.3 3,8
8c.Spöken – Rädsla 5 5 5 3 3 4 5 5 5 2 4 2 5 2 5 5 4 3 5 4.6 3,4
8d.Spöken – Nyfikenhet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 2 2 5 1 3 1 1.0 2,0
8e.Spöken – Kontakt 3 3 3 3 4 1 1 1 3 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 2.1 3,2
9a.Lek 2 – Leklust 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4.1 3,8
9b.Lek 2 – Gripande 4 4 2 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2.9 3,3
10.Skott 5 4 3 4 1 2 1 5 3 3 2 1 1 3 3 5 3 3 3 3.1 2,4

Min kommentar: De som är markerade orange har inte blivit inräknade i Hummelvikarnas
medel eftersom att de är föräldrar.

Barbros kommentar till Pyttan: En trevlig liten tollare med full fart i, som tycker om att vara
med där det händer saker. Hon verkade tycka att banan var kul med en skräckblandad
förtjusning som då man är på Gröna Lund! Hon har mycket känslor med avreagerar bra.

Kommentar till Ayaks skott: beskrivaren tyckte att de skulle träna mer, eftersom att han
var inte skotträdd/skottberörd utan mer nyfiken var skottet kom ifrån och vem skytten var.

Kommentar till Athos: Det var första gången den BK anordnade en MH. Så precis då Athos
skulle göra skottet så kom det en människa och gick bredvid så naturligtvis så kollade han
på henne. Då fick testledaren för sej att Athos var skoträdd, så fastän Sarah ville att de
skulle skjuta fler skott, så gjorde de inte det, så det var ju jättesynd, för det får ju inte
förekomma fler störningar än de som ingår i MH:t.

Kommentar till Bond: Testledaren tyckte i samråd med matte Terese att det var bäst att
avstå skottet eftersom att Bond hade lagt på sej rädslor. Väldigt klokt gjort för annars
så hade Bond med all sannolikhet blivit skotträdd och då hade inte Bond och Terese
kunnat fortsätta med jakten som de tycker är så skoj!

Kommentar till Kenzo: Det var samma testledare som Bond hade och hon tyckte verkligen
att de var olika! *skratt* Kenzo tyckte att det mesta var ganska skoj och spännande. När
skottet kom så sprang han som en yr höna och letade efter…. ja inte vet vi! *skratt* Inte
ett dugg rädd i alla fall.

 

Mina pappisars MH

. Dreamies pappa Ludde Dreamie

My

Datum 060930

080626

080405

Ålder 7år 8mån

1år 1mån

2år 5mån

Beskrivare Lasse Österlund

Staffan Åsen

Leif Sundberg

Status KM KM KM
1a Kontakt hälsning 3 4

3

1b Kontakt samarbete 4 3

3

1c Kontakt hantering 3 3

3

2a Lek 1 leklust 4 4 3
2b Lek 1 gripande 3 3 4
2c Lek 1 dragkamp 4 2 5
3a Förföljande 1 1 1
1 1 1
3b Gripande 1 1 1
1 1 1
4 Aktivitet 2 3 3
5a Avståndslek intresse 2 2 3
5b Avståndslek hot/agg 1 1 1
5c Avståndslek nyfikenhet 2 1 1
5d Avståndslek leklust 1 1 1
5e Avståndslek samarbete 1 1 1
6a Överraskning rädsla 3 2 3
6b Överraskning hot/agg 1 1 3
6c Överraskning nyfikenhet 2 3 2
6d Överraskning kvarst. rädsla 1 1 3
6e Överraskning kvarst. intresse 1 1 1
7a Ljudkänslighet rädsla 3 3 4
7b Ljudkänslighet nyfikenhet 4 1 2
7c Ljudkänslighet kvarts. rädsla 1 3 3
7d Ljudkänslighet kvarst. intresse 2 1 1
8a Spöken hot/agg 2 1 3
8b Spöken kontroll 3 2 4
8c Spöken rädsla 2 5 3
8d Spöken nyfikenhet 5 1 2
8e Spöken kontakt 3 3 3
9a Lek 2 leklust 4 3 4
9b Lek 2 gripande 4 4 4
10 Skott 1 5 2
Kommentarer: