Smilla utställning

tillbaka till Smillas sida

katalog nr
 datum
 plats
 domare
 namn
 ålder
 klass
 bedömningspunkt  poäng kommentar
max tilldelat
 kropp och sundhet  25
 temperament  15
 päls och hud  15
 ögon  10
 öron  10
 tassar  10
 övrigt
 kondition/presentation  15
 summa  100
 placering  .
katalog nr
 datum
 plats
 domare
 namn
 ålder
 klass
 bedömningspunkt  poäng kommentar
max tilldelat
 kropp och sundhet  25
 temperament  15
 päls och hud  15
 ögon  10
 öron  10
 tassar  10
 övrigt
 kondition/presentation  15
 summa  100
 placering  .
katalog nr  1:73
 datum  160910
 plats  Umeå
 domare  Carin Österlund, Nightfalls
 namn  Smilla
 ålder  20 mån
 klass  pet  ungdom
 bedömningspunkt  poäng kommentar
max tilldelat
 kropp och sundhet  25  22  ok storlek och massa
 temperament  15  13  mycket snäll
 päls och hud  15  13  ren
 ögon  10  9  rena och klara
 öron  10  9  små skador på kanten, rensa öron
 tassar  10  9  lite sträva tassar fram
 övrigt
 kondition/presentation  15  15  välpresenterad
 summa  100  89  silvermärke
 placering  1/2  .
katalog nr  2:73
 datum  160910
 plats  Umeå
 domare  Johanna Groth, Groths
 namn  Smilla
 ålder  20 mån
 klass  pet  ungdom
 bedömningspunkt  poäng kommentar
max tilldelat
 kropp och sundhet  25  22  bra storlek
 temperament  15  13  mysig, lugn, haronisk
 päls och hud  15  13  mjuk, ren
 ögon  10  9  fina
 öron  10  8  smuts i öronen
 tassar  10  8  lite för hård fram, ok klippta klor, något långa bak
 övrigt
 kondition/presentation  15  15  välpresenterad
 summa  100  88
 placering  1/2  .