Samson lydnad

tillbaka till Samsons sida

datum: 190913
plats: Malmen BHK
domare:  Linda Edeblom
klass: lkl 2
resultat: 46.5p 0 pris
placering: 2/2

Moment Poäng Koefficient Summa
Fritt följ 6.5 3 19.5
Ställande och/eller sättande och/eller läggande under gång 0.0 3 0.0
Inkallande med ställande 0.0 4 0.0
Sändande med läggande och inkallande 0.0 4 0.0
Apportering 0.0 3 0.0
Vittringsprov 0.0 4 0.0
Fjärrdirigering 0.0 4 0.0
Hopp över hinder och apportering av metallföremål 5.0 3 15.0
Platsliggande 0.0 2 0.0
Helhetsintryck 6.0 2 12.0
Totalpoäng 46.5
Pris 0-pris

datum: 180818
plats: Överkalix BHK
domare: Dan Lindquist
klass: lkl 1
resultat: 264.5p 1:a pris
placering: 2/2

Moment Poäng Koefficient Summa
Fritt följ 10.0 3 30.0
Ställande under marsch 10.0 3 30.0
Inkallande 7.5 3 22.5
Sättande eller läggande under marsch 9.0 2 18.0
Sändande med läggande 0.0 3 0.0
Apportering 9.0 4 36.0
Fjärrdirigering 9.0 3 27.0
Inkallande med hopp 9.5 3 28.5
Sändande runt en kon 8.5 3 25.5
Sittande i grupp 10.0 2 20.0
Helhet 9.0 3 27.0
Totalpoäng 264.5

datum: 180910
plats: Malmen BHK
domare: Dan Lindquist
klass: lkl 1
resultat: 222p 2:a pris
placering: 2/2

Moment Poäng Koefficient Summa
Fritt följ 9.0 3 27.0
Ställande under marsch 10.0 3 30.0
Inkallande 8.0 3 24.0
Sättande eller läggande under marsch 10.0 2 20.0
Sändande med läggande 0.0 3 0.0
Apportering 7.0 4 28.0
Fjärrdirigering 7.0 3 21.0
Inkallande med hopp 9.0 3 27.0
Sändande runt en kon 10.0 3 30.0
Sittande i grupp 0.0 2 0.0
Helhet 7.0 3 21.0
Totalpoäng 228.0

datum: 170910
plats: Umeå BHK
domare: Cecilia Lundgren
klass: lkl 1
resultat: 153p 0:pris
placering: 1/2

Moment Poäng Koefficient Summa
Fritt följ 0.0 3 0.0
Ställande under marsch 5.0 3 15.0
Inkallande 8.0 3 24.0
Sättande eller läggande under marsch 10.0 2 20.0
Sändande med läggande 0.0 3 0.0
Apportering 5.0 4 20.0
Fjärrdirigering 5.0 3 15.0
Inkallande med hopp 8.0 3 24.0
Sändande runt en kon 0.0 3 0.0
Sittande i grupp 10.0 2 20.0
Helhet 5.0 3 15.0
Totalpoäng 153.0

datum: 170811
plats: Malmen BHK
domare: Cari Rörström
klass: lkl 1
resultat: 199.5p 3:e pris
placering: 1/2

Moment Poäng Koefficient Summa
Fritt följ 8.0 3 24.0
Ställande under marsch 8.0 3 24.0
Inkallande 10.0 3 30.0
Sättande eller läggande under marsch 0.0 2 0.0
Sändande med läggande 0.0 3 0.0
Apportering 7.0 4 28.0
Fjärrdirigering 8.5 3 25.5
Inkallande med hopp 10.0 3 30.0
Sändande runt en kon 6.0 3 18.0
Sittande i grupp 10.0 2 20.0
Helhet 0.0 3 0.0
Totalpoäng 199.5

datum: 170622
plats: Umeå BHK
domare: Linda Olofsson
klass: lkl 1
resultat: 201p 3:e pris
placering: 1/2

Moment Poäng Koefficient Summa
Fritt följ 7.0 3 21.0
Ställande under marsch 7.5 3 22.5
Inkallande 7.5 3 22.5
Sättande eller läggande under marsch 5.0 2 10.0
Sändande med läggande 0.0 3 0.0
Apportering 9.0 4 36.0
Fjärrdirigering 0.0 3 0.0
Inkallande med hopp 10.0 3 30.0
Sändande runt en kon 5.0 3 15.0
Sittande i grupp 10.0 2 20.0
Helhet 8.0 3 24.0
Totalpoäng 201.0

datum: 161002
plats: Jokkmokk BHK
domare: Dan Lindquist
klass: lkl 2
resultat: 90p 0 pris
placering: 6/9

Moment Poäng Koefficient Summa
Platsliggande 0.0 4 0.0
Fritt följ 7.0 3 21.0
Läggande 10.0 1 10.0
Inkallande 9.0 2 18.0
Sändande med ställande 0.0 3 0.0
Apportering 9.0 2 18.0
Fritt hopp 0.0 2 0.0
Fjärrdirigering 8.0 2 16.0
Helhet 7.0 1 7.0
Totalpoäng 90.0p

datum: 161002
plats: Jokkmokk BHK
domare: Dan Lindqvist
klass: lkl 2
resultat: 73.5p
placering: 10/10

Moment Poäng Koefficient Summa
Platsliggande 0.0 4 0.0
Fritt följ 8.0 3 24.0
Läggande 8.5 1 8.5
Inkallande 8.5 2 17.0
Sändande med ställande 0.0 3 0.0
Apportering 0.0 2 0.0
Fritt hopp 0.0 2 0.0
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0
Helhet 6.0 1 6.0
Totalpoäng 73.5p

datum: 160916 plats:
plats. Malmen BHK
domare: Monica Lindström
klass: lkl 2
resultat: 110p 3:e pris
placering: 3/4

Moment poäng koefficient summa
Platsliggande 7.0 4 28.0
Fritt följ 7.0 3 21.0
Läggande 9.0 1 9.0
Inkallande 6.5 2 13.0
Sändande med ställande 5.0 3 15.0
Apportering 0.0 2 0.0
Fritt hopp 0.0 2 0.0
Fjärrdirigering 8.5 2 17.0
Helhet 7.0 1 7.0
      110p

datum: 160812
plats: Malmen  BHK
domare: Dan Lindqvist
klass: lkl 2
resultat: 136.5p 3:e pris
placering; 5/6

Moment Poäng Koefficient Summa
Platsliggande 10.0 4 40.0
Fritt följ 9.0 3 27.0
Läggande 8.0 1 8.0
Inkallande 8.5 2 17.0
Sändande med ställande 0.0 3 0.0
Apportering 0.0 2 0.0
Fritt hopp 10.0 2 20.0
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0
Helhet 6.5 1 6.5
Totalpoäng 136.5p

datum: 160619
plats: Kiruna BHK
domare: Carl Rörström
klass: lkl 1
resultat: 178p 1:a pris
placering; 2/9

Moment Poäng Koefficient Summa
Platsliggande 9.0 4 36.0
Tandvisning 9.0 1 9.0
Linförighet 8.5 4 34.0
Läggande 8.0 2 16.0
Inkallande 10.0 2 20.0
Ställande 9.0 3 27.0
Apportering 7.0 1 7.0
Hopp 9.5 2 19.0
Helhet 10.0 1 10.0
Totalpoäng 178.0

datum: 160619
plats: Kiruna BHK
domare: Carl Rörström
klass: lkl 1
resultat: 176.5p 1:a pris
placering; 2/10

Moment Poäng Koefficient Summa
Platsliggande 10.0 4 40.0
Tandvisning 8.0 1 8.0
Linförighet 8.0 4 32.0
Läggande 8.5 2 17.0
Inkallande 9.5 2 19.0
Ställande 8.5 3 25.5
Apportering 7.0 1 7.0
Hopp 9.0 2 18.0
Helhet 10.0 1 10.0
Totalpoäng 176.5

datum: 160617
plats: Malmen BHK
domare: Monica Lindström
klass: lkl 1
resultat: 187p 1:a pris
placering; 2/9

Moment Poäng Koefficient Summa
Platsliggande 10.0 4 40.0
Tandvisning 10.0 1 10.0
Linförighet 9.0 4 36.0
Läggande 10.0 2 20.0
Inkallande 9.0 2 18.0
Ställande 8.5 3 25.5
Apportering 9.5 1 9.5
Hopp 9.5 2 19.0
Helhet 9.0 1 9.0
Totalpoäng 187.0

Datum: 150918
Plats: Malmen BHK
Domare: Cari Rörström
Klass: LKL1
Resultat: 167.5p, 1:a pris
placering 5/12

Moment Poäng Koeff Summa Kommentar
Platsliggande 8.0 4 32.0  
Tandvisning 10.0 1 10.0  
Linförighet 8.0 4 32.0  
Läggande 9.5 2 19.0  
Inkallande 10.0 2 20.0  
Ställande 8.0 3 24.0  
Apportering 6.5 1 6.5  
Hopp 8.0 2 16.0  
Helhet 8.0 1 8.0  

Datum: 150807
Plats: Malmen BHK
Domare: Aina Vannestål
Klass: LKL1
Resultat: 158p, 2:a pris
placering 2/10

Moment Poäng Koeff Summa Kommentar
Platsliggande 10.0 4 40.0  
Tandvisning 5.0 1 5.0  
Linförighet 8.0 4 32.0  
Läggande 0.0 2 0.0  
Inkallande 10.0 2 20.0  
Ställande 9.0 3 27.0  
Apportering 8.0 1 8.0  
Hopp 9.0 2 18.0  
Helhet 8.0 1 8.0  
Totalpoäng 158.0  

Datum: 140613
Plats: Malmen BHK
Domare: Tom Bohman
Klass: LKL1
Resultat: 105 p, 3:e pris
placering 9/10

Moment Poäng Koeff Summa Kommentar
Platsliggande 0.0 4 0.0  
Tandvisning 8.0 1 8.0  
Linförighet 8.0 4 32.0  
Läggande 0.0 2 0.0  
Inkallande 9.5 2 19.0  
Ställande 9.5 3 28.5  
Apportering 9.5 1 9.5  
Hopp 0.0 2 0.0  
Helhet 8.0 1 8.0