Ringo MH

tillbaka till Ringos sida

Ockelbo 210823
beskrivare: Laila Lindgren

moment syfte   förklaring
1a KONTAKT              hälsning 3 accepterar kontakt utan att besvara, drar sej inte undan
1b                               samarbete 3 följer med men är inte engagerad i testledaren
1c                                hantering 3 accepterar hantering
2a LEK 1                          leklust 4 startar snabbt, leker aktivt
2b                                  gripande 3 griper tveksamt eller med tänderna
2c     gripande och dragkamp  3 griper, drar emot, men släpper och tar om alt tuggar
3a 1 FÖRFÖLJANDE     1 4 startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
3a 2                                   2 4 startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
3b 1 GRIPANDE             1 2 griper inte, nosar på föremålet
3b 2                                   2 4 griper direkt, släpper
4 AKTIVITET 4 är uppmärksam, men ökad aktivitet eller oro efter hand
5a AVST LEK                 intresse 3 intresserad, följer figuranten utan avbrott
5b                                     hot/agg 1 visar inga hotbeteenden
5c                              nyfikenhet 3 går fram till den dolda men talande figuranten
5d                                      leklust 4 griper, drar emot men kan släppa eller ta om
5e                               samarbete 2 blir aktiv men avbryter
6a ÖVERRASKN              rädsla 3 gör undanmanöver utan att vända bort blicken visar inga
6b                                     hot/agg 1 hotbeteenden
6c                              nyfikenhet 2 går fram när föraren sitter på huk och pratar med overallen, samt lockar på hunden
6d                          kvarst rädsla 2 liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna
6e                      kvarst intresse 1 visar inget intresse
7a LJUDKÄNSL               rädsla 3 gör undanmanöver utan att vända bort blicken
7b                             nyfikenhet 2 går fram när föraren sitter på huk och pratar med skramlet, samt lockar på hunden
7c                          kvarst rädsla 1 ingen tempoväxling eller undanmanöver
7d                       kvarst intresse 2 stannar upp, luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle
8a SPÖKEN                  hot/agg   3 visar flera hotbeteenden under längre tid
8b                                   kontroll 3 kontrollerar och/eller handlar mot spökena, långa avbrott , exhalva sträckan båda spökena
8c                                       rädsla 4 uppehåller sej i huvudsak bakom föraren, växlar mellan flyktstart och kontroll
8d                              nyfikenhet 2 går fram till fig när föraren talar till fig och lockar på hunden
8e   kont/figurant i spökdräkt 5 intensivt kontaktbeteende mot fig, kan ex hoppa och gnälla
9a LEK                              leklust 4 startar snabbt, leker aktivt
9b                                  gripande 3 griper tveksamt eller med framtänderna
10 SKOTT 4 avbryter lek eller passivitet, låser sej mot publiken, skytten eller annat, återgår inte till lek/passivitet