Ringo lydnad

tillbaka till Ringos sida

datum: 
klubb: 
domare: 
klass: klass 1
resultat: 
placering:

datum: 240203
klubb: Valbo BK
domare: Håkan Obbarius
klass: klass 1
resultat: 157p
placering: 12/15

Moment Poäng Koeff Summa kommentarer
Fritt följ 5.0 4 20.0 gnäll, släpper position, DK, sitter ej, vändningar
Ställande under marsch 0.0 4 0.0 transport, ligger ej
Inkallande 6.0 3 18.0 extra kommando, tempo, avslut
Sändande med läggande 5.0 4 20.0 tempo, väldigt långsamt, läggande, extra kommando, sättande
Apportering 6.0 4 24.0 gnäll, tugg, sväng bakom, kroppshjälp
Fjärrdirigering 0.0 4 0.0 långsamt nedläggande, utför ej momenten
Sändande runt en kon 9.0 3 27.0 snett avslut
Sittande i grupp 10.0 3 30.0  
Helhet 6.0 3 18.0 ofokuserad
Totalpoäng 157.0  
Pris 0-pris  

datum: 240203
klubb: Valbo BK
domare: Birgitta Hagelin
klass: klass 1
resultat: 156p
placering: 13/16

Moment Poäng Koeff Summa kommentarer
Fritt följ 6.0 4 24.0 gnäller, snett sittande, vid sväng, släpper, sent sitt
Ställande under marsch 6.0 4 24.0 sent sitt, stannar till
Inkallande 5.0 3 15.0 tempo, hasar, sätter sej ej, DK
Sändande med läggande 6.0 4 24.0 tempo, nosar, fler kommandon vid sättande
Apportering 0.0 4 0.0 gnäller, föraren tar steg
Fjärrdirigering 0.0 4 0.0 nosar, föraren tar steg, flera kommandon
Sändande runt en kon 8.0 3 24.0 sned sitt, tempo
Sittande i grupp 9.0 3 27.0 gnäller
Helhet 6.0 3 18.0 trevligt ekipage, bättre samarbete önskas
Totalpoäng 156.0  
Pris 0-pris  

datum: 240107
klubb: Gävle BHK
domare: Åsa Löfberg
klass: klass 1
resultat: 180p
placering: 13/18

Moment Poäng Koeff Summa kommentarer
Fritt följ 6.5 4 26.0 varierar i position, sitter ej, nosar, DK, snett sitt i avslut
Ställande under marsch 7.5 4 30.0 nosar, sitter sakta
Inkallande 0.0 3 0.0 dk ligg, nosar, på väg ut, dk x 2
Sändande med läggande 5.5 4 22.0 nosar, dk, ligg x 3, dk sitt
Apportering 7.5 4 30.0 vid sväng, tuggar
Fjärrdirigering 0.0 4 0.0 ligger hela tiden
Sändande runt en kon 8.5 3 25.5 vid sväng, snett sitt
Sittande i grupp 10.0 3 30.0  
Helhet 5.5 3 16.5 lämnar föraren
Totalpoäng 180.0  
Pris 0-pris  

datum: 240107
klubb: Gävle BHK
domare: Christer Adesand
klass: klass 1
resultat: 203p
placering: 14/17

Moment Poäng Koeff Summa kommentar
Fritt följ 6.0 4 24.0 segt sitt, tappar position, extra kommandon, sitter ej kvar i halt, mycket snett sitt, sitter ej i avslut
Ställande under marsch 7.0 4 28.0 handtecken, segt ligg, tar steg innan ligg
Inkallande 9.0 3 27.0 böjer sej över hund i start, slarvigt avslut
Sändande med läggande 7.5 4 30.0 böjer sej över hund i stort, segt ligg, tar steg i ståendet
Apportering 7.0 4 28.0 tveksamt avslut, tuggar
Fjärrdirigering 0.0 4 0.0 handtecken i start, sittkommando x 3 i slutet, missar position
Sändande runt en kon 8.0 3 24.0 yvigt runt, snett sitt i avslut
Sittande i grupp 9.0 3 27.0 lite tramp, orolig
Helhet 5.0 3 15.0 tar i halsband, mycket kroppsspråk
Totalpoäng 203.0  
Pris 3:e pris  

 

datum: 230502
klubb: Valbo BHK
domare: Åsa Bagge
klass: klass 1
resultat: 203p
placering:4/   3:e pris

Moment Poäng Koeff Summa kommentar
Fritt följ 6.0 4 24 Extra kommando, kroppskontakt, släpar
Ställande under marsch 6.0 4 24 Kroppskontakt
Inkallande 7.0 3 21 Extra kommando ligg, sent snett sittande
Sändande med läggande 10 4 40  
Hopp med apportering 7.0 4 28 Tugg
Fjärrdirigering 0 4 0 Utför ej
Sändande runt en kon 5.0 3 15 Lång väg, många kommandon
Sittande i grupp 10 3 30  
Helhet 7.0 3 21 Önskas något mer arbetsglädje, bra jobbat av föraren
Totalpoäng 203.0  
Pris 0-pris  

datum: 230212
klubb: Fagersta BK
domare: Åsa Löfberg
klass: klass 1
resultat: 99p
placering: 10/10

Moment Poäng Koeff Summa kommentar
Fritt följ 6.0 4 24.0 nosar, DK, DK, snett sättande, pratar med hnden
Ställande under marsch 0.0 4 0.0 följer efter föraren
Inkallande 9.0 3 27.0 DK ligg, slarvig ingång
Sändande med läggande 0.0 4 0.0 springer mot utgång
Hopp med apportering 0.0 4 0.0 hoppar ej, tittar i fönstret
Fjärrdirigering 0.0 4 0.0 DK ligg, nosar, ligger kvar
Sändande runt en kon 0.0 3 0.0 rndar ej, vänder för tidigt
Sittande i grupp 10.0 3 30.0  
Helhet 6.0 3 18.0  
Totalpoäng 99.0  
Pris 0-pris  

datum: 230212
klubb: Fagersta BK
domare: Mikaela Stenberg
klass: klass 1
resultat: 65p
placering: 10/10

Moment Poäng Koeff Summa kommentar
Fritt följ 0.0 4 0.0 eget kommando, tappar position, ek flera, snett sättande, flera DK
Ställande under marsch 0.0 4 0.0 ljud, eget kommando, kraftigt DK x 2, före i upptag, avslut
Inkallande 7.0 3 21.0 kraftigt DK, nosar, snett sättande, avslut
Sändande med läggande 0.0 4 0.0 snett sättande i start, springer ej till rutan, nosar, långt stå, långt ligg
Hopp med apportering 5.0 4 20.0 eget kommando, förare agerar före TL, sitter ej i avslut, tappar apporten
Fjärrdirigering 0.0 4 0.0 kraftigt DK, nosar, missar position, eget kommando, missar position igen
Sändande runt en kon 0.0 3 0.0 rundar ej
Sittande i grupp 8.0 3 24.0 ljudar
Helhet 0.0 3 0.0 lämnar plan, ofokuserad hund, mycket kroppsspråk
Totalpoäng 65.0  
Pris 0-pris  

datum:  220326
klubb: Gävle
domare: Birgitta Hagelin
klass: klass 1
resultat: 124p
placering: 4/4, 0 pris

Moment Poäng Koeff Summa kommentar
Fritt följ 6.0 3 18.0 släpper, DK, sent sitt, förare saktar in före sväng
Ställande under marsch 0.0 3 0.0 stannar upp, ?, DK, hund vänder sej ?
Inkallande 8.0 3 24.0 nosar, tempo, snett sitt
Sättande eller läggande under marsch 0.0 2 0.0  
Sändande med läggande 0.0 3 0.0  
Apportering 7.0 4 28.0 tugg, mycket, tempo
Fjärrdirigering 0.0 3 0.0  
Inkallande med hopp 7.0 3 21.0 avslut, sent sitt
Sändande runt en kon 0.0 3 0.0  
Sittande i grupp 9.0 2 18.0 flyttar tassar
Helhet 6.0 3 18.0 trevligt ekipage, bättre kontakt önskas, mycket DK
Totalpoäng 127.0  

datum: 211127
klubb: Skutskär BHK
domare: Catharina Axenvik
klass: startklass
resultat: 161.5p
placering: 6/17 LD STARTKLASS!

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentarer
Följsamhet 7.0 4 28.0  
Inkallande 9.5 3 28.5  
Sitt under marsch 9.5 3 28.5  
Apportering 6.5 3 19.5  
Fjärrdirigering 6.5 2 13.0 DK ner, seg  ner
Hopp över hinder 10.0 2 20.0  
Helhet 8.0 3 24.0 trevligt ekipage, något 
Totalpoäng 161.5  

datum: 210901
klubb: Gävle BHK
domare: 
klass: startklass
resultat: bryter
placering:

datum: 210901
klubb: Gävle BHK
domare: Ulla Altskog 
klass: startklass
resultat: 156.5p godkänd
placering: 10/12

Moment Poäng Koefficient Summa kommentar
Följsamhet 6.5 4 26.0 dk, pratar, släpper, nosar, snett sitt
Inkallande 8.5 3 25.5 orolig
Sitt under marsch 10.0 3 30.0 (på väg att rymma)
Apportering 9.0 3 27.0 lite tugg, sen avslut
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0 sent läggande, dk
Hopp över hinder 8.0 2 16.0 långt avslut
Helhet 6.0 3 18.0 mycket plock med hunden, önskar bättre samarbete
Totalpoäng 156.5  
Pris Godkänd  

datum: 210822
klubb: Valbo BK
domare: Marita Neteborn
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 141p
placering: 5/7, gdk

Moment Poäng Koeff Summa         
Följsamhet 6.0 4 24.0 släpar och oföljsam
Inkallande 7.0 3 21.0 åtlyder sent, avslut bakom och snett, tempo!
Sitt under marsch 8.5 3 25.5 sent sitt i momentet, föraren går innan hunden har satt sej
Apportering 7.5 3 22.5 lite tugg, avslut snett, tempo
Fjärrdirigering 6.0 2 12.0 långsamt ner, nosar, sitter ej avslut, slickar
Hopp över hinder 9.0 2 18.0 lite oengagerat
Helhet 6.0 3 18.0 Inte med på banan idag, bristande kontakt, utför moment men utan engagemang, det ni utför är prydligt
Totalpoäng 141.0  

datum: 210727
klubb: Järvsö BHK
domare: Anita Larsson
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 157p
placering: plac 8/14, gdk

Moment Poäng Koeff Summa  
Följsamhet 7.0 4 28.0 släpper, pratar med hunden, sent sitt
Inkallande 7.0 3 21.0 nosar, kropps DK vid lämnande
Sitt under marsch 9.0 3 27.0 släpper något i transport
Apportering 8.0 3 24.0 kropps DK
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0 något sent läggande
Hopp över hinder 9.0 2 18.0 snett avslut
Helhet 7.0 3 21.0 trevligt ekipage!
Totalpoäng 157  

datum: 210624
klubb: Ljusdal
domare: Marianne Dahlin
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 117.5p
placering: 6/7, ej gdk

Moment Poäng Koefficient Summa
Följsamhet 6.0 4 24.0
Inkallande 7.0 3 21.0
Sitt under marsch 6.5 3 19.5
Apportering 7.0 3 21.0
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0
Hopp över hinder 0.0 2 0.0
Helhet 6.0 3 18.0
Totalpoäng 117.5

datum: 210602
klubb: Hofors BK
domare: Åsa Bagge
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 148.5p
placering: 7/12, godkänd

Moment Poäng Koefficient Summa  
Följsamhet 6,5 4 26,0 släpper förare, följer hund, DK, snett sättande
Inkallande 8.5 3 25.5 DK, sitter bakom
Sitt under marsch 8.0 3 24.0 kroppskommandon, DK, fint sitt
Apportering 6.5 3 19.5 oro, slarv vid gripande, tugg
Fjärrdirigering 8.0 2 16.0 DK, snett
Hopp över hinder 7.5 2 15.0 startar före kommando, snett sittande
Helhet 7.5 3 22.5 mycket prat mellan och under momenten, bra jobbat att hålla ihop hunden
Totalpoäng 148.5  
Pris Godkänd  

datum: 201010
klubb: Gävle BHK
domare: Mats Axenvik
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: bryter
placering:

datum: 201010
klubb: Gävle BHK
domare: Elsa Brahm
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 101p
placering: 14/16 ej gdk

Moment Poäng Koefficient Summa  
Följsamhet 0.0 4 0.0 extra kommando, lockar fram hund, hund lämnar  
Inkallande 9.0 3 27.0 dutt i hand, ingång, tittar på hund vid lämnande
Sitt under marsch 7.5 3 22.5 lockar på hund i fram, säger stanna framför hund
Apportering 6.5 3 19.5 DK med apport, tugg, tempo
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0 extra ligg kommando, långt kommando med händer
Hopp över hinder 9.0 2 18.0 DK lämnar
Helhet 0.0 3 0.0 lämnar förare under och mellan momenten
Totalpoäng 101.0  
Pris Ej godkänd  

datum: 200920
klubb: Hofors BHK
domare: Åsa Bagge
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 138p
placering: 5/7 gdk

Moment Poäng Koefficient Summa  
Följsamhet 6.0 4 24.0  x-tra kommando muntliga och med kroppen, pratar med hund, släpar i språng
Inkallande 8.0 3 24.0 lite tveksamt, sitter långt bak
Sitt under marsch 7.0 3 21.0 många x-tra kommandon under marsch, sli ?, nosar
Apportering 6.0 3 18.0 nosar, tar i hunden, tveksamt snett sitt
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0 x-tra kommando, tveksamt läggande
Hopp över hinder 8.0 2 16.0 x-tra kommando med händer, sitter långt bak
Helhet 7.0 3 21.0 något okoncentrerad hund, pratar med hund
Totalpoäng 138.0  
Pris godkänd  

datum: 200823
klubb: Valbo BHK
domare: Maria Dunder
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 147p
placering: 5/6, gdk

Moment Poäng Koeff Summa    
Följsamhet 7.0 4 28.0 hunden något ofokuserad
Inkallande 7.0 3 21.0 nosar, långt kommando, segt tempo, hjälp i ingång
Sitt under marsch 7.5 3 22.5 hjälp med targethand, fin framföring
Apportering 7.5 3 22.5 trampar vid avlämning, långt kommando, önskar bättre tempo, hjälp vid avslut
Fjärrdirigering 6.5 2 13.0 eget kommando, segt  ner, nosar, eget kommando upp
Hopp över hinder 8.0 2 16.0 islag, hjälp vid avslutning
Helhet 8.0 3 24.0 samarbete finns, hunden är ej klar, kräver mycket hjälper i alla moment, fint samspel
Totalpoäng 147.0  
Pris Godkänd  

datum: 200815
klubb: Gävle BHK
domare: Elsa Brahm
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 148.5p
placering: 4/6, gdk

Moment Poäng Koeff Summa  
Följsamhet 6.5 4 26.0 sackar, pendlar i position, extra kommando
Inkallande 6.5 3 19.5 nosar, går på TL kommando
Sitt under marsch 8.5 3 25.5 långsam i starten, extra kommando, framföringen
Apportering 7.0 3 21.0 nosar, långsam, bollar med apporten, extra kommando vid ingången
Fjärrdirigering 9.5 2 19.0 nosar
Hopp över hinder 7.5 2 15.0 extra kommando vid ingång, långt bakom
Helhet 7.5 3 22.5 lite ofokuserad hund. Många DK av föraren
Totalpoäng 148.5  
Pris Godkänd  

datum: 200609
klubb: Ockelbo BHK
domare: Håkan Obbarius
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 80p
placering: 13/15, 

Moment Poäng Koefficient Summa
Följsamhet 6.5 4 26.0
Inkallande 7.5 3 22.5
Sitt under marsch 0.0 3 0.0
Apportering 6.5 3 19.5
Fjärrdirigering 6.0 2 12.0
Hopp över hinder 0.0 2 0.0
Helhet 0.0 3 0.0
Totalpoäng 80.0
Pris Ej godkänd

datum: 200223
klubb: Gävle BHK
domare: Ulla Altskog
förare: Karin Svensson
klass: startklass
resultat: 134.5p
placering: 19/21 gdk

Moment Poäng Koefficient Summa kommentarer
Följsamhet 6.0 4 24.0 extra kommando, släpper lite, föraren går sakta, pratar
Inkallande 9.0 3 27.0 avslut, hjälp med armen
Sitt under marsch 5.0 3 15.0 släpper i transport, liten utflykt
Apportering 7.5 3 22.5 lite slarvigt upptag, tuggar
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0 DK, seent läggande, bra upp sitt
Hopp över hinder 7.0 2 14.0 DK, sent avslut
Helhet 6.0 3 18.0 styr med vänster arm, väntar in hunden mellan momenten
Totalpoäng 134.5  

datum: 200216
klubb: Gävle BHK
domare: Göran Svensson
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 95.5p
placering: 21/21 ej gdk

Moment Poäng Koefficient Summa kommentarer
Följsamhet 0.0 4 0.0 hunden lämnar föraren under marschen
Inkallande 5.0 3 15.0 lågt tempo, snett sättande
Sitt under marsch 5.0 3 15.0 släpar. sätter sej ej
Apportering 6.5 3 19.5 tugg, snett sättande, lågt tempo
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0 långsamt sättande
Hopp över hinder 7.0 2 14.0 lågt tempo, sätter sej bakom
Helhet 6.0 3 18.0 lågt tempo, svävar iväg under momenten
Totalpoäng 95.5  

datum: 200209
klubb: Gävle BHK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 145p
placering: 10/20 gdk

Moment Poäng Koefficient Summa  
Följsamhet 7.0 4 28.0  
Inkallande 9.0 3 27.0  
Sitt under marsch 6.0 3 18.0  
Apportering 7.0 3 21.0  
Fjärrdirigering 6.0 2 12.0  
Hopp över hinder 9.0 2 18.0  
Helhet 7.0 3 21.0  
Totalpoäng 145.0  

datum: 191229
klubb: Gävle BHK
domare: Mats Axenvik
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 126p
placering: 14/16 gdk

Moment Poäng Koefficient Summa kommentarer
Följsamhet 5.0 4 20.0 släpar lite, extra kommando, går långt bakom, släpar lite vid språng
Inkallande 7.0 3 21.0 lite kroppshjälp, sitter snett bakom
Sitt under marsch 5.0 3 15.0 släpar vid transport, sent sitt, släpar
Apportering 6.0 3 18.0 tempo, segt upptag, snett bakom vid avlämning
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0 lite segt ner
Hopp över hinder 8.0 2 16.0 tempot kunde vara något bättre, segt avslut
Helhet 6.0 3 18.0 trevligt ekipage  men hunden verkade något trött och seg
Totalpoäng 126.0  

datum: 191229
klubb: Gävle BHK
domare: Catharina Axenvik
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 134.5p
placering: 12/15 gdk

Moment Poäng Koefficient Summa kommentarer
Följsamhet 7.0 4 28.0 stänger vänster, sackar, sent sitt
Inkallande 9.5 3 28.5 avslutning
Sitt under marsch 6.5 3 19.5 sackar
Apportering 6.5 3 19.5 tugg avslutning
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0 nosar
Hopp över hinder 0.0 2 0.0  
Helhet 7.0 3 21.0 trevligt ekipage men önskar mera  tempo
Totalpoäng 134.5  

datum: 191207
klubb: Gävle BK
domare: Ulla Altskog
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 131.5p gdk
placering: 13/15

Moment Poäng Koefficient Summa kommentarer
Följsamhet 7.0 4 28.0 släpar tränger vänster, dåligt avslut
Inkallande 8.0 3 24.0 snett sättande
Sitt under marsch 8.5 3 25.5 dålig framföring, snett sitt, DK
Apportering 8.0 3 24.0 tugg, tempo, snett sitt
Fjärrdirigering 6.0 2 12.0 aningen snett sitt
Hopp över hinder 0.0 2 0.0 hoppar ej
Helhet 6.0 3 18.0 bättre samarbete önskas, många DK
Totalpoäng 131.5  

datum: 191207
klubb: Gävle BK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 154p gdk
placering: 8/12

Moment Poäng Koefficient Summa kommentarer
Följsamhet 7.0 4 28.0 vid sväng, släpper i vänster sväng
Inkallande 9.0 3 27.0 touchar föraren vid avslut
Sitt under marsch 9.0 3 27.0 avslut och framföring
Apportering 6.0 3 18.0 tugg, tempo, avslut
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0 nosar
Hopp över hinder 6.0 2 12.0 slår i, tempo
Helhet 8.0 3 24.0 trevligt ekipage, många dubbelkommandon, bättre kontakt önskas
Totalpoäng 154.0  

datum: 191124
klubb: Gävle BK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 128p gdk
placering 12/15

Moment Poäng Koefficient Summa kommentarer
Följsamhet 5.0 4 20.0 släpar tränger, dåligt avslut
Inkallande 8.5 3 25.5 snett sitt
Sitt under marsch 6.5 3 19.5 dålig framföring, snett sitt, DK
Apportering 8.0 3 24.0 tempo, tugg, snett sitt
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0 aningen sent ligg
Hopp över hinder 0.0 2 0.0 hoppar ej
Helhet 7.0 3 21.0 bättre samarbete önskas, många DK
Totalpoäng 128.0  

datum: 191124
klubb: Gävle BK
domare: Ulla Altskog
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 138.5p gdk
placering 13/17

Moment Poäng Koefficient Summa kommentarer
Följsamhet 5.0 4 20.0 DK, pratar, för många kommandon
Inkallande 9.0 3 27.0 Bra tempo, något sned avslutning
Sitt under marsch 7.5 3 22.5 transport, prat
Apportering 9.0 3 27.0 omtag, bra avslut
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0 lite sen ner, avslut
Hopp över hinder 0.0 2 0.0 hoppar ej
Helhet 8.0 3 24.0 trevligt ekipage, pigg hund
Totalpoäng 138.5  

datum: 190922
klubb: Hofors BK
domare: Åsa Bagge
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 160.5p, uppflyttning
placering: 2/8

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentar
Följsamhet 7.0 4 28.0 pratar med hunden, nosar, snett sättande
Inkallande 9.5 3 28.5 sitter långt bak
Sitt under marsch 8.0 3 24.0 nosar, släpper
Apportering, egen 8.0 3 24.0 något tveksam, tugg, sitter bakom
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0 tveksamt ner
Hopp över hinder 9.0 2 18.0 tar i hindret, avslut
Helhet 8.0 3 24.0 något oengagerad hund
Totalpoäng 160.5  
Pris Uppflyttning  

datum: 190917
klubb: Ockelbo BK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 123p, godkänd
placering: 5/7

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentar
Följsamhet 6.0 4 24.0 Dk, nosar, många kommandon, snett sitt
Inkallande 8.0 3 24.0 snett sitt
Sitt under marsch 8.0 3 24.0 dålig framföring
Apportering 7.0 3 21.0 tugg, vid sväng
Fjärrdirigering 8.0 2 16.0 sent ligg, DK
Hopp över hinder 7.0 2 14.0 hopp på förare
Helhet 0.0 3 0.0 hunden lämnar planen, många DK, bättre lydnad önskas
Totalpoäng 123.0  
Pris Godkänd  

datum: 190817
klubb: Gävle BHK
domare: Birgitta Hagelin
förare: Mats Svensson
klass: startklass
resultat: 121.5p, godkänd
placering: 6/6

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentar
Följsamhet 6.0 4 24.0 DK, släpar, lämnar
Inkallande 9.0 3 27.0 avslut
Sitt under marsch 5.0 3 15.0 ändrar ställning, dålig framföring, släpar
Apportering 6.5 3 19.5 tugg, tempo, flera kommandon
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0 sent läggande
Hopp över hinder 0.0 2 0.0  
Helhet 6.0 3 18.0 trevligt ekipage, bättre samarbete önskas
Totalpoäng 121.5  

datum: 190803
klubb: Tollarspecialen, Sälen
domare: Marita Neteborn
förare: Mats Svensson
klass: startkl
resultat: 94.5p, ej gdk
placering: 24/26

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentar
Följsamhet 0.0 4 0.0 alldeles för mycket hjälp från föraren
Inkallande 9.0 3 27.0 sitter något bakom
Sitt under marsch 7.0 3 21.0 Extra kommando vid fria följet, sitter sent
Apportering 5.5 3 16.5 genomför efter lite hjälp från föraren, lite tugg
Fjärrdirigering 6.0 2 12.0 väldigt långsam, sitter innan kommando
Hopp över hinder 9.0 2 18.0 sitter något bakom
Helhet 0.0 3 0.0 kkissar på hinder
Totalpoäng 94.5  
Pris Ej godkänd  

datum: 190707
klubb: Järvsö
domare: Anita Larsson
förare: Mats Svensson
klass: startkl
resultat: 167p, uppflytt
placering: 4/11

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentar
Följsamhet 6.0 4 24.0 nosar, pratar med hunden
Inkallande 10.0 3 30.0  
Sitt under marsch 8.0 3 24.0 nosar, transport, pratar
Apportering 8.5 3 25.5 lite tveksamt gripande, snett sättande
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0 något sakta
Hopp över hinder 10.0 2 20.0  
Helhet 8.5 3 25.5 Bra jobbat av husse!
Totalpoäng 167.0  
Pris Uppflyttningsresultat  

datum: 190706
klubb: Järvsö
domare: Håkan Obbarius
förare: Mats Svensson
klass: startkl
resultat: 99.5p, ej gdk
placering: 9/11

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentar
Följsamhet 7.5 4 30.0 släpper position, sent sättande, avslut
Inkallande 7.5 3 22.5 DK, lämnar, avslut
Sitt under marsch 7.0 3 21.0 dröjer sej kvar, nosar, transport
Apportering 0.0 3 0.0 rör sej, utför ej momentet
Fjärrdirigering 5.0 2 10.0 flera kommandon
Hopp över hinder 8.0 2 16.0 startar på tävlingsledarens kommando
Helhet 0.0 3 0.0 lämnar plan
Totalpoäng 99.5  
Pris Ej godkänd