R-kullens BPH

tillbaka till R-kullens sida

Brindla Foxy Ponz Bob Giro Roxy Romy
datum 140427 160911 170326
ålder 36 mån
16 dag
14 mån
5 dag
20 mån
20 dag
Moment 1:
Främmande person
Glad i främmande
människor
1 2 1
Trygg 3 4 4
Moment 2:
Föremålslek
Energisk 2 1 2
Lekfull 2 1 2
Moment 3:
Matintresse
Energisk 3 2 2
Moment 4:
Visuell överraskning
Nyfiken 0 3 1
Arg 0 0 0
Trygg 1 3 3
Moment 5:
Skrammel
Nyfiken 0 4 1
Trygg 1 4 3
Moment 6:
Närmande person
Glad i främmande människor 0 0 1
Arg 0 2 1
Trygg 1 3 2
Moment 7:
Underlag
Trygg 4 4 4
Moment 8:
Skott
Trygg 0 4 4
Över alla moment
Energisk 2 4 2
Positiv attityd 2 4 3
Övrig
Ljudlig 0 0 1
Arg 0 1 0