Qlura FB-R

tillbaka till Qluras sida

2019-06-29-037 Bergeforsen Retriever (fb-R) SSRK
     2019-06-29 Domare 1:   Holter Anna
Genomförd FB-R
Skott genomfört med:   9Mm
1a1 Intresse utlägg:   2
1a2 Vägen ut:   3
1a3 Gripande:   3
1a4 Grepp:   3
1a5 Bärande:   5
1a6 Vägen in:   3
1b1 Intresse utlägg:   2
1b2 Vägen ut:   3
1b3 Gripande:   3
1b4 Grepp:   3
1b5 Bärande:   5
1b6 Vägen in:   4
2a Gripande:   1
2b Omtag:   1
2c Grepp:   1
2d Vägen in:   1
2e Lek med föremålet:   1
3a Gripande:   4
3b Omtag:   3
3c Grepp:   3
3d Vägen in:   5
3e Lek med föremålet:   2
4a Aktivitet:   4
4b Ljud:   1
5a Förföljande:   3
5b Nyfikenhet:   4
5c Gripande:   1
5d Lek med föremålet:   1
6a Intresse:   2
6b Ljud:   3
7a Uthållighet/tid:   3
7b Marktäckning:   2
7c Fart:   2
7d Engagemang:   2
7e Kontakt förare:   3
8a Respekt:   2
8b Engagemang:   2
8c Uthållighet/tid:   2
8d Fysiska försök:   1
8e Kontakt förare:   2
9a Nyfikenhet:   2
9b Gripande:   1
9c Grepp:   1
10a Aktivitet:   4
10b Ljud:   2
11a Intresse:   1
11b Rädsla:   1