Qlura BPH

tillbaka till Qluras sida

Genomförd BPH: nej Ålder vid beskrivningen: 20 månader 19 dagar Tillfälle hos SKK: 2020-02-16-003
Beskrivare avbryter: ja Ägare avbryter: nej Beskrivare: SVEDBERG ANNA-MARIA
Orsak: Rädsla Oacceptabelt beteende: nej Ort: TIMRÅ
Fördjupad genomgång: nej Provdatum: 2020-02-16
BPH med skott: ja Bitbeteende: Inga tecken
Avstår skott: nej Kastrerad: nej
Arrangör: SBK Löptik: nej

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,7 4,0 1,3
Hälsning FP tid 2,8 2,5 -0,3
Hälsning NP Int 3,1
Hälsning NP tid 2,6
Undergivenhet 1,2
Lekintresse egen leksak 4,5 4,7 0,2
Lekintresse ny leksak 4,1 3,7 -0,4
Dragkampsintresse 2,8 4,3 1,5
Engagemang för mat 2,9 3,0 0,1
Lekintresse föraren 1,8 1,0 -0,8
Kontakt vid mat 2,5 5,0 2,5
Överraskningsnyfikenhet 2,4 1,0 -1,4
Skrammelnyfikenhet 2,7
Skottaktivitet 2,6
Undersökning av annat 1,6
Oro FP 1,3 1,0 -0,3
Oro NP 1,3
Avståndstagande FP 1,5 1,0 -0,5
Avståndstagande NP 1,2
Förarbundenhet promenad 1,5 1,0 -0,5
Överraskningsoro 1,3 1,0 -0,3
Skrammeloro 1,3
Överraskningsflykt 2,6 5,0 2,4
Skrammelflykt 1,9
Skottosäkerhet 1,2
Underlagsosäkerhet 1,8
Hotfullhet NP 1,6
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,1 1,0 -0,1
Hotfullhet överraskning 1,6 1,0 -0,6
Imponerbeteende 1,0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Genomförd BPH: nej Ålder vid beskrivningen: 13 månader 2 dagar Tillfälle hos SKK: 2019-06-30-009
Beskrivare avbryter: nej Ägare avbryter: ja Beskrivare: HOLTER ANNA
Orsak: Oacceptabelt beteende: nej Ort: TIMRÅ
Fördjupad genomgång: nej Provdatum: 2019-06-30
BPH med skott: ja Bitbeteende: Inga tecken
Avstår skott: nej Kastrerad: nej
Arrangör: SBK Löptik: nej

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,7 4,0 1,3
Hälsning FP tid 2,8 4,5 1,7
Hälsning NP Int 3,1
Hälsning NP tid 2,6
Undergivenhet 1,2
Lekintresse egen leksak 4,5 4,7 0,2
Lekintresse ny leksak 4,1 4,7 0,6
Dragkampsintresse 2,8 4,3 1,5
Engagemang för mat 2,9 2,8 -0,1
Lekintresse föraren 1,8 3,0 1,2
Kontakt vid mat 2,5 3,0 0,5
Överraskningsnyfikenhet 2,3
Skrammelnyfikenhet 2,7
Skottaktivitet 2,7
Undersökning av annat 1,7
Oro FP 1,3 1,0 -0,3
Oro NP 1,3
Avståndstagande FP 1,5 1,0 -0,5
Avståndstagande NP 1,3
Förarbundenhet promenad 1,5 1,0 -0,5
Överraskningsoro 1,3
Skrammeloro 1,3
Överraskningsflykt 2,6
Skrammelflykt 1,9
Skottosäkerhet 1,2
Underlagsosäkerhet 1,9
Hotfullhet NP 1,6
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,1
Hotfullhet överraskning 1,7
Imponerbeteende 1,0
Inget BPH finns registrerat för denna hund