Ponz vallning

tillbaka till Ponz sida

NHAT
Hummelviksgårdens Reko Ponz
datum: 220501
ort:  Färlöv
domare: Anna Brinning
kontakt människor
kontakt hundar
ljudkänslighet
samarbete förare
hinder
lämnad av förare
inkallning
UTVÄRDERAD SOCIAL DEL G (godkänd)
KOMMENTAR OM SOCIALICERINGSDELEN

Glad, lycklig och trevlig
närmande av flocken
kontakt med flocken
intresse och initiativ  
UTVÄRDERING AV VALLANLAG EXC (excellent)
KOMMENTAR OM VALLANLAGSDELEN
Duktig liten hund