P-kullen FB-R

tillbaka till P-kullens sida

. namn Perry Sessan
datum 170827 170827
genomförd ja ja
skott ja ja
1a1 Intresse utlägg 4 4
1a2 Vägen ut 4 4
1a3 Gripande 4 3
1a4 Grepp 3 2
1a5 Bärande 5 5
1a6 Vägen in 5 3
1b1 Intresse utlägg 5 4
1b2 Vägen ut 5 4
1b3 Gripande 4 4
1b4 Grepp 3 2
1b5 Bärande 5 5
1b6 Vägen in 5 5
2a Gripande 5 4
2b Omtag 3 4
2c Grepp 3 2
2d Vägen in 4 2
2e Lek med föremålet 3 2
3a Gripande 5 3
3b Omtag 3 3
3c Grepp 3 2
3d Vägen in 5 1
3e Lek med föremålet 2 1
4a Aktivitet 2 4
4b Ljud 4 3
5a Förföljande 3 4
5b Nyfikenhet 4 5
5c Gripande 4 1
5d Lek med föremålet 2 1
6a Intresse 2 2
6b Ljud 3 4
7a Uthållighet/tid 5 5
7b Marktäckning 5 5
7c Fart 3 4
7d Engagemang 3 4
7e Kontakt förare 2 2
8a Respekt 2 1
8b Engagemang 3 2
8c Uthållighet/tid 5 3
8d Fysiska försök 2 2
8e Kontakt förare 4 2
9a Nyfikenhet 5 5
9b Gripande 1 1
9c Grepp 1 1
10a Aktivitet 2 3
10b Ljud 3 4
11a Intresse 3 1
11b Rädsla 1 2