P-kullen BPH

tillbaka till P-kullen

GioiaPerrySessan
datum160627160627
ålder16 mån
14 dag
16 mån
14 dag
Moment 1:
Främmande person
Glad i främmande
människor
33
Trygg24
Moment 2:
Föremålslek
Energisk44
Lekfull43
Moment 3:
Matintresse
Energisk33
Moment 4:
Visuell överraskning
Nyfiken34
Arg00
Trygg33
Moment 5:
Skrammel
Nyfiken44
Trygg44
Moment 6:
Närmande person
Glad i främmande människor33
Arg00
Trygg23
Moment 7:
Underlag
Trygg44
Moment 8:
Skott
Trygg44
Över alla moment
Energisk34
Positiv attityd44
Övrig
Ljudlig01
Arg00