Nova viltspår

tillbaka till Novas sida

datum, ort
klubb
klass
domare
väder
temperatur
terräng
skottprövning
spårtid
pris
spårstart
sträcka 1
vinkel 1
sträcka 2
vinkel 2
sträcka 3
vinkel 3
sträcka 4
vinkel 4
sträcka 5
spårslut
spårningsförmåga
arbetstempo
självständighet
skottprövninng
spårtid
bloduppehåll
återgång
provförlopp
min kommentar

160530
Viltspårprov, anlagsklass
Domare:
Väder:
Temperatur:
Terräng:
Skottprövning:
Spårtid:
Pris öppen klass:
Spårstart
Sträcka 1
Vinkel 1
Sträcka 2
Vinkel 2
Sträcka 3
Vinkel 3
Sträcka 4
Vinkel 4
Sträcka 5
Spårslut
Spårningsförmåga
Arbetstempo
Självständighet
Skottpröving
Spårtid
Bloduppehåll
Återgång
Provförlopp:
Min kommentar