Nova nosework

tillbaka till Novas sida

datum: 
klass: NW1 TSM
domare
tid
fel
poäng
placering
inomhussök:
tid: 
poäng: 
fel:
domarkommentar
behållarsök:
tid: 
poäng: 
fel:
domarkommentar
utomhussök:
tid: 
poäng: 
fel:
domarkommentar
fordonssök:
tid: 
poäng: 
fel: 
domarkommentar

datum: 211030 Grytgöl
klass: NW1 TSM
domare: Lena Östman, Maria Eker
tid
fel
poäng: 75p
placering
inomhussök: 
tid: 
poäng: 25p
fel:
domarkommentar
behållarsök:
tid: 
poäng: 0p
fel:
domarkommentar
utomhussök:
tid: 
poäng: 25p
fel:
domarkommentar
fordonssök:
tid: 
poäng: 25p
fel: 
domarkommentar

datum: 201024, Kolmården
klass: NW1 TSM
domare: Birgitta Sondell, Camilla Sjöberg
tid
fel
poäng
placering
inomhussök:
tid: 
poäng: 0p
fel:
domarkommentar
behållarsök:
tid: 
poäng: 0p
fel:
domarkommentar
utomhussök:
tid: 
poäng: 0p
fel:
domarkommentar
fordonssök:
tid: 
poäng: 25p
fel: 
domarkommentar

datum171228
ortZinkgruvan
domare 1E Knutsson Karlsson
domare 2Jeanette Arnesson
resultatgdk E
datum170329
ortNorrköping
domare 1Alexandra Kroll
domare 2E Knutsson Karlsson
resultatej gdk E