Nora FB-R

tillbaka till Noras

  Nora 181021
  genomförd ja
  skott 9 mm
  DUMMY 1  
1a1 Intresse utlägg 2
1a2 Vägen ut 5
1a3 Gripande 4
1a4 Grepp 3
1a5 Bärande 5
1a6 Vägen in 5
  DUMMY 2  
1b1 Intresse utlägg 3
1b2 Vägen ut 4
1b3 Gripande 4
1b4 Grepp 3
1b5 Bärande 5
1b6 Vägen in 5
  STORT FÖREMÅL  
2a Gripande 5
2b Omtag 4
2c Grepp 2
2d Vägen in 2
2e Lek med föremålet 3
  LÅNGT FÖREMÅL  
3a Gripande 3
3b Omtag 2
3c Grepp 3
3d Vägen in 5
3e Lek med föremålet:    2
  PASSIVITET  
4a Aktivitet 1
4b Ljud 1
  RÖRLIGT FÖREMÅL  
5a Förföljande 3
5b Nyfikenhet 5
5c Gripande 1
5d Lek med föremålet 1
  PASSIVITET/RETNING  
6a Intresse 3
6b Ljud 1
  SÖK  
7a Uthållighet/tid 5
7b Marktäckning 5
7c Fart 4
7d Engagemang 5
7e Kontakt förare 2
  LÅDAN  
8a Respekt 1
8b Engagemang 2
8c Uthållighet/tid 2
8d Fysiska försök 1
8e Kontakt förare 3
  VILTINTRESSE  
9a Nyfikenhet 5
9b Gripande 1
9c Grepp 1
  PASSIVITET  
10a Aktivitet 2
10b Ljud 1
  SKOTT  
11a Intresse 4
11b Rädsla 1.