Nellie viltspår

tillbaka till Nellies sida

1905 , , , Viltspårprov, öppen klass
Domare:
Väder:
Temperatur:
Terräng:
Skottprövning:
Spårtid:
Pris öppenklass:
Spårstart
Sträcka 1
Vinkel 1
Sträcka 2
Vinkel 2
Sträcka 3
Vinkel 3
Sträcka 4
Vinkel 4
Sträcka 5
Spårslut
Spårningsförmåga
Arbetstempo
Självständighet
Skottpröving
Spårtid
Provförlopp:
Min kommentar
1905 , , , Viltspårprov, öppen klass
Domare:
Väder:
Temperatur:
Terräng:
Skottprövning:
Spårtid:
Pris öppenklass:
Spårstart
Sträcka 1
Vinkel 1
Sträcka 2
Vinkel 2
Sträcka 3
Vinkel 3
Sträcka 4
Vinkel 4
Sträcka 5
Spårslut
Spårningsförmåga
Arbetstempo
Självständighet
Skottpröving
Spårtid
Provförlopp:
Min kommentar
190817, Bredånger, Norra Taxklubben, Viltspårprov, öppen klass
Domare: Allan Forsberg
Väder: medel vind, ingeen nederbörd
Temperatur: 15
Terräng: barrskog, lövskog, tätningar, myr-/mossmark
Skottprövning: ej prövad, bryter innan skottillfället
Spårtid: 45 in
Pris öppenklass: 0 pris
Spårstart startar tveksamt
Sträcka 1 långvarig tappt
Vinkel 1 klarar utan tvekan
Sträcka 2 klarar utan tvekan,blouppehåll
Vinkel 2 klarar utan tvekan
Sträcka 3 klarar utan tvekan
Vinkel 3 långvarigt tappt, bloduppehåll
Sträcka 4 mindre tappt
Vinkel 4 klarar ej, återgång
Sträcka 5
Spårslut
Spårningsförmåga mindre god
Arbetstempo lämpligt
Självständighet två gånger ingripande/hjälp
Skottpröving ej pröad, avbryter innan skottillfället
Spårtid 45 min
Provförlopp: Hund som når maxtiden och provet avbryts
Min kommentar
190525, Gottne, NTK, Viltspårprov, anlagsklass
Domare: Krister Åberg
Väder: lätt vind, ingen nederbörd
Temperatur: 8 grader
Terräng: barrskog, lövskog, tätningar, myr-/mossmark, kuperat
Skottprövning: inget skott i anlagsklass
Spårtid: 21 minuter
Pris anlagsklass: godkänd
Spårstart tar an spåret bra
Sträcka 1 klarar utan tvekan
Vinkel 1 klarar utan tvekan
Sträcka 2 klarar utan tvekan
Vinkel 2 klarar utan tvekan
Sträcka 3 klarar utan tvekan
Vinkel 3 klarar utan tvekan
Sträcka 4 klarar utan tvekan
Vinkel 4 klarar utan tvekan
Sträcka 5 klarar utan tvekan
Spårslut klarar utan tvekan
Spårningsförmåga utmärkt
Arbetstempo lämpligt
Självständighet ej behövt ingripa/hjälp
Skottpröving ingen
Spårtid 21 min
Provförlopp: tar an spåret, klarar utan tvekan
Min kommentar Helt underbart roligt att ni fick så bra start och du Sandra som var tveksam till att starta 🙂 Farmor Elektra hälsar att det är överskattat att träna för mycket 😉