Nellie nosework

tillbaka till Nellies sida

datum: 
klass: NW1 TSM
domare
tid
fel
poäng
placering
inomhussök:
tid: 
poäng: 
fel:
domarkommentar
behållarsök:
tid: 
poäng: 
placering:
domarkommentar
utomhussök:
tid: 
poäng: 
fel:
domarkommentar
fordonssök:
tid: 
poäng: 
fel: 
domarkommentar

datum: 220418
klass: NW1 TSM
domare: Marie Krigh, Ulf Peterzon
tid: 02.56.90
fel: 0
poäng: 100
placering: 2/30
inomhussök:
tid: 00.20.94
poäng: 25 
fel: 0
domarkommentar: SSE, lugnt tempo, direkt på gömman
behållarsök:
tid: 01.20.00
poäng: 25
fel: 0
domarkommentar: startar självständigt, fokuserat sök,  målmedveten, tydlig vid fynd, säkert och tydligt
utomhussök:
tid: 01.06.72
poäng: 25
fel: 0
domarkommentar: SSE, vindar in i gömman, så fint fångat!
fordonssök:
tid: 00.09.34
poäng: 25
fel: 0
domarkommentar: snabbt, säkert, snyggt!

datum: 211016
klass: NW1 TSM
domare: Marie Krigh, Ulf Peterzon
tid: 05:32,16
fel: 2
poäng: 75p
placering: 20/36
inomhussök:
tid: 01:17,22
poäng: 25
domarkommentar:  Fint självständigt arbete. Mycket tydlig markering, SSE
behållarsök:
tid: 01:37,18
poäng: 25
domarkommentar: Lugn och försiktig start. Doften högt värde. Matte stöttar upp fint. Tydligt hittande.
utomhussök:
tid: 00:37,56
poäng: 25
domarkommentar: Bra fokus. Självständig. Tydligt hittande. SSE
fordonssök:
tid: 02:00,00
poäng: 0
fel: 2
domarkommentar: Lugn och försiktig. Svårt att hitta doftkällan. Matte stöttar upp bra

datum: 210825
klass: doftprov E
domare: 
resultat: godkänd