Nellie nosework

tillbaka till Nellies sida

datum: 
klass: NW1 TSM
domare
tid
fel
poäng
placering
inomhussök:
tid: 
poäng: 
fel:
domarkommentar
behållarsök:
tid: 
poäng: 
fel:
domarkommentar
utomhussök:
tid: 
poäng: 
fel:
domarkommentar
fordonssök:
tid: 
poäng: 
fel: 
domarkommentar

datum: 220814 Lögdö bruk
klass: NW1 TSM
domare
tid: 03:57,21
fel: 2
poäng: 75
placering: 12/28
inomhussök:
domare: Birgitta Sondell
tid: 02.15
poäng: 25
fel: 0
placering: 5/28
domarkommentar: Startar med fokus på arbete. Jobbar självständigt med väl avvägt driv. Tar för sej och rör sej obehindrat i området! Fångar doftmolnet och arbetar självständigt till ett tydligt hittande. Doftsäker
behållarsök:
domare: Birgitta Sondell

tid: 2.00.00
poäng: 0
fel: 2
domarkommentar: Fokus på behållarna från start. Jobbar självständigt, noggrant med väl avvägt driv! Matte för sin hund med mjuk och följsam hand
utomhussök:
domare: Ulf Peterzon
tid: 0.29.25
poäng: 25
fel: 0
placering: 5/28
domarkommentar: Grymt fint arbete. Mycket bra hittande
fordonssök:
domare: Ulf Peterzon

tid: 1.06.81
poäng: 25 SSE
fel: 0
domarkommentar: Otroligt snyggt dammsugit. Dagens snyggaste fordonssök

datum: 220418
klass: NW1 TSM
domare: Marie Krigh, Ulf Peterzon
tid: 02.56.90
fel: 0
poäng: 100
placering: 2/30
inomhussök:
tid: 00.20.94
poäng: 25 
fel: 0
domarkommentar: SSE, lugnt tempo, direkt på gömman
behållarsök:
tid: 01.20.00
poäng: 25
fel: 0
domarkommentar: startar självständigt, fokuserat sök,  målmedveten, tydlig vid fynd, säkert och tydligt
utomhussök:
tid: 01.06.72
poäng: 25
fel: 0
domarkommentar: SSE, vindar in i gömman, så fint fångat!
fordonssök:
tid: 00.09.34
poäng: 25
fel: 0
domarkommentar: snabbt, säkert, snyggt!

datum: 211016
klass: NW1 TSM
domare: Marie Krigh, Ulf Peterzon
tid: 05:32,16
fel: 2
poäng: 75p
placering: 20/36
inomhussök:
tid: 01:17,22
poäng: 25
domarkommentar:  Fint självständigt arbete. Mycket tydlig markering, SSE
behållarsök:
tid: 01:37,18
poäng: 25
domarkommentar: Lugn och försiktig start. Doften högt värde. Matte stöttar upp fint. Tydligt hittande.
utomhussök:
tid: 00:37,56
poäng: 25
domarkommentar: Bra fokus. Självständig. Tydligt hittande. SSE
fordonssök:
tid: 02:00,00
poäng: 0
fel: 2
domarkommentar: Lugn och försiktig. Svårt att hitta doftkällan. Matte stöttar upp bra

datum: 210825
klass: doftprov E
domare: 
resultat: godkänd