N-kull valptest

tillbaka till N-kullens sida


Valptest N-kullen 48 dagar

Främmande rum
1 tid till första gnäll
2 tid till kontakt 1.05 0.35 1.08 2.21 0.53 0.25 1.07 1.12 0.27

Apporteringsanlag, liten boll

1 springer ej efter/går ej fram x x
2 springer efter men försöker ej ta den x x x x x x x
3 springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar
4 springer efter, tendens att apportera
5 apporterar

Främmande föremål, fotboll

1 springer ej efter eller går ej fram x
2 springer efter men går ej ända fram
3 går ända fram men försöker inte leka med bollen x x x x x x
4 försöker leka med bollen, nosar av den
5 leker, slår med tassarna och kampar med den x x

Främmande föremål, nalle

1 springer ej efter eller går ej fram x
2 springer efter men går ej ända fram x x
3 går ända fram men försöker inte leka med nallen
4 försöker leka med nallen, nosar av den x x x x
5 leker, slår med tassarna och kampar med den x x

Social konkurrens, kamplek

1 kommer ej fram till trasan x
2 kommer fram men biter ej x x
3 biter i trasan, men släpper direkt då man drar x
4 håller emot och drar x x x x
5 drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar x

Viltintresse

1 går ej fram till fågeln
2 går fram och nosar på fågeln x x x x x x
3 går fram och nosar/biter i fågeln
4 går fram och nosar/drar i fågeln x x x
5 går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren

Skrammel

1 ingen reaktion x
2 reagerar lite men går ej fram x x x x x
3 reagerar och går fram, avreagerar snabbt x x x
4 reagerar mycket men går fram efter en stund
5 reagerar mycket går ej fram till burken

Kommentarer till valparna:

Morris:
fotboll: kampar ej
skrammel: reagerar lite och går undn men går sedan fram själv utan hjälp
Samson:
liten boll: busar och slår på bollen med tassarna
skrammel: reagerar lite men går fram efter en stund utan hjälp
Monti:
skrammel: går fram med hjälp
Milou:
fotboll: kampar ej
nalle: biter inte
skrammel: fattade inte riktigt vad som hände
Fixa:
fotboll: nosar
nalle: går fram efter en lång stund, knuffar omkull nallen med båda frambenen
trasan: gör flera lekinviter mot trasan
fågel: gör lekinviter, slår på fågeln med tassen
skrammel: reagerar lite men går fram efter en lång stund
Taika:
skrammel: går fram direkt
Meya:
liten boll: vänder halvvägs
trasan: skakar trasan när hon har vunnit den
Magoo:
fotboll: nosar
nallen: biter i nallen, drar omkull den
trasan: morrar ej
.

Sammanfattning: