Monti lydnad

tillbaka till Montis sida

Datum: 
Plats: 
Domare: 
Klass: 
Resultat: 
placering:


Datum: 180505
Plats: Östersunds BHK
Domare: Åsa Häggström
Klass: LKL 1
Resultat: 191.5p
placering: 2/2

Moment Poäng Koefficient Summa
Fritt följ 6.0 3 18.0
Ställande under marsch 6.5 3 19.5
Inkallande 9.0 3 27.0
Sättande eller läggande under marsch 7.0 2 14.0
Sändande med läggande 7.0 3 21.0
Apportering 0.0 4 0.0
Fjärrdirigering 7.0 3 21.0
Inkallande med hopp 9.0 3 27.0
Sändande runt en kon 8.0 3 24.0
Sittande i grupp 10.0 2 20.0
Helhet 0.0 3 0.0
Totalpoäng 191.5
Pris 0-pris

Datum: 171103
Plats: Västra Medelpads BK
Domare: John-Åke Andersson
Klass: LKL 1
Resultat: 178p
placering: 5/5

Moment Poäng Koefficient Summa
Fritt följ 6.0 3 18.0
Ställande under marsch 7.0 3 21.0
Inkallande 10.0 3 30.0
Sättande eller läggande under marsch 7.0 2 14.0
Sändande med läggande 0.0 3 0.0
Apportering 0.0 4 0.0
Fjärrdirigering 0.0 3 0.0
Inkallande med hopp 9.0 3 27.0
Sändande runt en kon 8.0 3 24.0
Sittande i grupp 10.0 2 20.0
Helhet 8.0 3 24.0
Totalpoäng 178.0
Pris

Datum: 171008
Plats: Åre BK
Domare: Irene Olofsson
Klass: LKL 1
Resultat: 149p
placering: 2/2

 

Moment Poäng Koefficient Summa
Fritt följ 7.5 3 22.5
Ställande under marsch 5.0 3 15.0
Inkallande 10.0 3 30.0
Sättande eller läggande under marsch 8.5 2 17.0
Sändande med läggande 0.0 3 0.0
Apportering 0.0 4 0.0
Fjärrdirigering 7.5 3 22.5
Inkallande med hopp 9.0 3 27.0
Sändande runt en kon 5.0 3 15.0
Sittande i grupp 0.0 2 0.0
Helhet 0.0 3 0.0
Totalpoäng 149.0
Pris 0-pris

 


Datum: 170827
Plats: Brunflo BHK
Domare: Pekka Olander
Klass: startklass
Resultat: 186.5p 1:a pris
placering: 1/6

Moment Poäng Koefficient Summa
Följsamhet 9.0 4 36.0
Inkallande 10.0 3 30.0
Sitt under marsch 10.0 3 30.0
Apportering 9.0 3 27.0
Fjärrdirigering 9.0 2 18.0
Hopp över hinder 10.0 2 20.0
Helhet 8.5 3 25.5
Totalpoäng 186.5
Pris Uppflyttningsresultat

Datum: 151003
Plats: Åre BK
Domare: Arne Näsholm
Klass: LKL1
Resultat: 68, 0 pris
placering 6/6

Moment Poäng Koeff Summa Kommentar
Platsliggande 0.0 4 0.0  
Tandvisning 8.0 1 8.0  
Linförighet 6.5 4 26.0  
Läggande 0.0 2 0.0  
Inkallande 7.0 2 14.0  
Ställande 5.0 3 15.0  
Apportering 0.0 1 0.0  
Hopp 0.0 2 0.0  
Helhet 5.0 1 5.0  

Datum: 150808
Plats: Strömsund BK
Domare: Lisbeth Bryne
Klass: LKL1
Resultat: 150,5 2:a pris
placering 2/5

Moment Poäng Koeff Summa Kommentar
Platsliggande 10.0 4 40.0  
Tandvisning 6.0 1 6.0  
Linförighet 7.0 4 28.0  
Läggande 8.0 2 16.0  
Inkallande 9.5 2 19.0  
Ställande 6.0 3 18.0  
Apportering 0.0 1 0.0  
Hopp 8.0 2 16.0  
Helhet 7.5 1 7.5  

 

Datum: 141004
Plats: Åre BK
Domare: Peter Jakob
Klass: LKL1
Resultat: 121p 3:e pris
placering 4/5

Moment Poäng Koeff Summa Kommentar
Platsliggande 8.5 4 34.0  
Tandvisning 10.0 1 10.0  
Linförighet 6.0 4 24.0  
Läggande 7.5 2 15.0  
Inkallande 9.5 2 19.0  
Ställande 0.0 3 0.0  
Apportering 0.0 1 0.0  
Hopp 6.5 2 13.0  
Helhet 6.0 1 6.0  

 


Datum: 140913
Plats: Östersund BHK
Domare: Lisbeth Bryne
Klass: LKL1
Resultat: 135p 3:e pris
placering 4/9

Moment Poäng Koeff Summa Kommentar
Platsliggande 8.0 4 32.0  
Tandvisning 8.0 1 8.0  
Linförighet 6.5 4 26.0  
Läggande 6.0 2 12.0  
Inkallande 8.5 2 17.0  
Ställande 6.0 3 18.0  
Apportering 0.0 1 0.0  
Hopp 8.0 2 16.0  
Helhet 6.0 1 6.0