Moby MH

tillbaka till Mobys sida

Edsbyn BK 110508 

Beskrivare: Anita Jönsegård
1
2
3
4
5
Rasgenomsnitt
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan.
Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka.
Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral.
Följer med villigt. Engagerar sig.
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Accepterar. Är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.
Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Biter – drar emot, släpper, tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej.
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej.
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar.
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad.
Kontroll. Avbrott kan förekomma.
Intresserad, följer fig. utan avbrott.
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inget hotbeteende.
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Ointresserad.
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
Går fram till den dolda ,men talande figuranten.
Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Leker ej men visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med fig. när denne är aktiv.
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden.
Visar enstaka hot-beteenden.
Visar flera hotbe-teende under längre tid.
Visar flera hotbe-teenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.
Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.
Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hot-beteende
Visar enstaka hot-beteende
Visar flera hot-beteende under längre tid.
Visar flera hotbeteende och någon attack.
Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.
Tittar till mot spökena då och då.
Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.
Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök.
Accepterar kontak – helt oengagerad. Men drar sig inte undan.
Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Tar kontakt själv. Balanserad.
Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK 2
Gripande
Griper ej.
Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremål.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet
Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser / avstår skott.
Kommentar: Emma avstod skotten med Moby men annars så gjorde han ju ett väldigt bra MH :=)

moby_mh

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,4 3,2 0,2
Aggressivitet 3,3 1,8 1,5
Socialitet 4,0 3,5 0,5
Jaktintresse 1,0 2,6 -1,6
Lekfullhet 4,6 3,4 1,2