Moby JUM

tillbaka till Mobys sida

Mobys funktionsbeskrivning >>>>
100709, beskrivare May Sharp-Samuelsson

1
2
3
4
5
1a
APPORTERING
Engagemang
Ointresserad, vänder sej bort Intresserad följer men med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Upphetsad, hoppar, gnäller, piper och/eller skäller
Ointresserad, vänder sej bort Intresserad följer men med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Upphetsad, hoppar, gnäller, piper och/eller skäller
1b. APPORTERING
Vägen ut
Startar ej Startar men avbryter Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer Startar med hög fart, ej målinriktad, kan fullfölja
Startar ej Startar men avbryter Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer Startar med hög fart, ej målinriktad, kan fullfölja
1c. APPORTERING
Gripande
Griper ej, nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper apporten direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
Griper ej, nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper apporten direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
1d.
APPORTERING
Grepp
Griper ej Löst grepp kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp, rullar eller tar omtag Hårt grepp, kan skada apporten
Griper ej Löst grepp kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp, rullar eller tar omtag Hårt grepp, kan skada apporten
1e
APPORTERING
Bärande
Bär ej Bär högst 3 m från upptag Bär 3-10m från upptag Bär 10-15m från upptag Bär genom hela momentet
Bär ej Bär högst 3 m från upptag Bär 3-10m från upptag Bär 10-15m från upptag Bär genom hela momentet
1f
APPORTERING
Vägen in
Avviker eller levererar ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat i skritt eller trav Återvänder målinriktat i galopp
Avviker eller levererar ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat i skritt eller trav Återvänder målinriktat i galopp
2a
SÖK
Engagemang
Ointresserad, vänder sej bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Upphetsad, hoppar, gnäller, piper och/eller  skäller
2b
SÖK
Uppletande
Föraren visar på apporten Föraren följer hunden 5 m från apporten Föraren går halva sträckan Finner vid omsändande Finner vid första försöket
2c
SÖK
Gripande
Griper ej nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper apporten direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
2d
SÖK
Grepp
Griper ej Löst grepp, kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp, rullar eller tar omtag Hårt grepp, kan skada apporten
2e
SÖK
Bärande
Bär ej Bär högst 3 m från upptag Bär 3-15. från upptag Bär 15-25m från upptag Bär genom hela momentet
2f
SÖK
Vägen in
Avviker eller återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat i skritt eller trav Återvänder målinriktat i galopp
3 VILTINTRESSE Visar inget intresse eller undviker kontakt med vilt Nosar visar intresse Försöker gripa Griper Biter och/eller sliter
4a
VATTENARBETE
Samarbete
Följer ej med föraren Följer motvilligt med riktar sej mot vattnet Följer med neutralt Följer med villigt, engagerar sej mot föraren Visar intensivt intresse mot föraren hoppar/ gnäller
Följer ej med föraren Följer motvilligt med riktar sej mot vattnet Följer med neutralt Följer med villigt, engagerar sej mot föraren Visar intensivt intresse mot föraren hoppar/ gnäller
4b
VATTENARBETE
Igångar
Går ej i, visar inget intresse Springer fram och tillbaka på strandkanten, men går ej i Går i vattnet men släpper inte botten med benen Går eller springer i vattnet och börjar simma Kastar sej i vattnet
Går ej i, visar inget intresse Springer fram och tillbaka på strandkanten, men går ej i Går i vattnet men släpper inte botten med benen Går eller springer i vattnet och börjar simma Kastar sej i vattnet
4c
VATTENARBETE
Simteknik
Simmar ej Simmar upprest med låg fart och frambenen ovanför vattnet Simmar med låg fart men med vågrät kroppshållning Simmar tyst, med bra fart och tydligt ”kölvatten” Simmar fort och intensivt, kan plaska
Simmar ej Simmar upprest med låg fart och frambenen ovanför vattnet Simmar med låg fart men med vågrät kroppshållning Simmar tyst, med bra fart och tydligt ”kölvatten” Simmar fort och intensivt, kan plaska
5a KONKURRENS-
SITUATIONER

Uppträdande
Visar inget intresse Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset Lugn, tyst och koncentrerad Ivrig, trampar Upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar
Visar inget intresse Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset Lugn, tyst och koncentrerad Ivrig, trampar Upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar
5b KONKURRENS-
SITUATIONER
Ljud
Tyst Enstaka pip Upprepade pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
Tyst Enstaka pip Upprepade pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik