Milou BPH

tillbaka till  Milous sida

Genomförd BPH:   nej   Ålder vid beskrivningen:   15 månader 24 dagar   Tillfälle hos SKK:   2014-04-27-011
Beskrivare avbryter:   ja   Ägare avbryter:   nej   Beskrivare:   HOLTER ANNA
Orsak:   Rädsla   Oacceptabelt beteende:   nej   Ort:   TIMRÅ
Fördjupad genomgång:   nej   Provdatum:   2014-04-27        
BPH med skott:   ja   Bitbeteende:   Inga tecken        
Avstår skott:   nej   Kastrerad:   nej        
Arrangör:   SBK   Löptik:   nej        
 
Ett spindeldiagram där den röda linjen på ett eller flera ställen går in till diagrammets mitt (värde 0)
innebär att hunden har avbrutit ett eller flera moment eller hela beskrivningen.
 
RM = Rasmedelvärde,    HM = Hundens medelvärde
Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,7 1,0 -1,7
Hälsning FP tid 2,8 1,0 -1,8
Hälsning NP Int 3,0    
Hälsning NP tid 2,6    
Undergivenhet 1,2    
Lekintresse egen leksak 4,4 4,3 -0,1
Lekintresse ny leksak 4,1 2,3 -1,8
Dragkampsintresse 2,8 2,0 -0,8
Engagemang för mat 3,6 3,3 -0,3
Lekintresse föraren 1,9 2,0 0,1
Kontakt vid mat 2,4 1,0 -1,4
Överraskningsnyfikenhet 2,3 1,0 -1,3
Skrammelnyfikenhet 2,7    
Skottaktivitet 2,7    
Undersökning av annat 1,6    
Oro FP 1,4 2,3 0,9
Oro NP 1,4    
Avståndstagande FP 1,6 2,3 0,7
Avståndstagande NP 1,3    
Förarbundenhet promenad 1,6 1,7 0,1
Överraskningsoro 1,4 1,0 -0,4
Skrammeloro 1,4    
Överraskningsflykt 2,7 5,0 2,3
Skrammelflykt 2,0    
Skottosäkerhet 1,2    
Underlagsosäkerhet 1,8    
Hotfullhet NP 1,7    
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,4 1,0 -0,4
Hotfullhet överraskning 2,0 1,0 -1,0
Imponerbeteende 1,1