M-kullen BPH

tillbaka till M-kullen

Eliska
datum
ålder
Moment 1:
Främmande person
Glad i främmande
människor
Trygg
Moment 2:
Föremålslek
Energisk
Lekfull
Moment 3:
Matintresse
Energisk
Moment 4:
Visuell överraskning
Nyfiken
Arg
Trygg
Moment 5:
Skrammel
Nyfiken
Trygg
Moment 6:
Närmande person
Glad i främmande människor
Arg
Trygg
Moment 7:
Underlag
Trygg
Moment 8:
Skott
Trygg
Över alla moment
Energisk
Positiv attityd
Övrig
Ljudlig
Arg