Lymfödem

 tillbaka till sjukdomar mm

LYMFÖDEM

Det står att tollarna kan drabbas av lymfödem, men det finns bara 5st dokumenterade fall

Primärt kongenitalt lymfödem

Lymfödem innebär att det är en otillräcklig utveckling av lymfkärl och lymfknutor vilket leder till en bristfällig lymfcirkulation. Orsaken till primärt kongenitalt lymfödem hos hund är en medfödd dysplasi av lymfkärl och lymfknutor. Dysplasin kan vara generell eller lokaliserad till ett eller flera ben. Bakbenen är alltid involverade.

Symtom

Symtomen uppträder redan i tidig valpålder. Vid den generella formen födds alltid valparna döda eller dör under neonatalperioden. Vid den lokaliserade formen ses ödem i extremiteter, ibland kan ödem även förekomma i vulvan och öronlapparna. Det är lätt att ödem förbises eftersom den lilla valpen har korta och knubbiga ben. Det vanligaste är att ett eller båda bakbenen är drabbade. I de fall då ett framben har ödem är alltid minst ett bakben involverat. Ödem i bakbenen ger en kraftig ansvällning från hasen och ner till tassen. Ansvällningen är kallt, oömt samt vid tryck med fingret bildas kvarstående gropar.

Hunden visar sällan allmänna sjukdomssymtom och ödemet i sig orsakar inte hälta.

Diagnos

Vid förekomst av subkurant ödem i en eller flera extremiteter på unga hundar bör primärt kongenitalt lymfödem misstänkas. För att utesluta andra orsaker till lymfödem tas blodprov, urinprov, avföringsprov, EKG och röntgen. Den kliniska bilden, med anamnes, symtom samt uteslutande av andra sjukdomar som kan ge lymfödem, utgör underlag för att ställa diagnosen primärt kongenitalt lymfödem.

Ärftlighet

Primärt kongenitalt lymfödem har en autosomal dominant ärftlighet med varierande expressivitet.


Källa:
Svensk Veterinärtidning 12/00
Hundens sjukdomar – Birgitta Wikström, 1996


Vätskeansamling och vävnad svullnad på grund insamling av lymfa hos hundar

Lymfödem är en medicinsk där lokal vätskeretention och vävnad svullnad orsakas av en komprometterad lymfsystemet. Den vattnig vätska, även känd som lymfa, innehåller vita blodkroppar och cirkulerar genom det lymfatiska systemet och typiskt samlar in mellanrumsutrymmena, särskilt underhudsfett.

Congential former av sjukdomen har rapporterats i Bulldogs och pudlar, samt Labrador retriever och old english sheepdog.

Symtom och typer

Den vätskeansamling (ödem) är oftast inte smärtsam och gropar; som är, en fördjupning utvecklas om huden trycks med ett finger (som försvinner så småningom om fibros uppstår). Limb svullnad, tiden, är närvarande vid födseln eller utvecklas under de första flera månaderna. Svullnaden kan påverka en eller flera extremiteter, och vanligtvis börjar vid slutet av lemmen och sakta rör sig uppåt. I vissa fall, hälta och smärta kan också utveckla.

Orsaker

Ärftlig och medfödd (närvarande vid födseln) former av lymfödem orsakas av missbildningar av lymfsystemet, såsom aplasi, valvulär inkompetens, och lymfkörtel fibros. Andra potentiella orsaker hjärtsjukdom, trauma på lymfkärl eller lymfkörtlar, och värme eller strålning.

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, inklusive uppkomsten och arten av symptomen, till din veterinär. Han eller hon kommer då utföra en fullständig fysisk undersökning, samt en biokemi profil och fullständig blodstatus — vars resultat är typiskt normala.

Det mest tillförlitliga testet används för att diagnostisera detta tillstånd, dock, kallas lymfografi. Denna avbildning undersökning använder en kontrast ämne, som injiceras direkt in i lymfsystemet, att bättre visualisera den drabbade regionen innan röntgen.

Behandling

Även om det finns idag inget botemedel för lymfödem, ett antal medicinska och kirurgiska behandlingar har försökt med varierande resultat. Långsiktig tillämpning av tryck wraps och antibiotika för att förhindra infektioner kan vara framgångsrika i vissa patienter, medan vila och massage verkar inte hjälpa vid behandling av tillstånd. Det finns också olika kirurgiska tekniker som används för att behandla lymfödem, men ingen har visat överensstämmande resultat.


med besvären. Om man har ett lymfödem kan det spänna eller värka i området, men om man får behandling minskar värken betydligt eller försvinner helt.

Primära och sekundära lymfödem

Det finns primära och sekundära lymfödem. Primära lymfödem är medfödda och kan finnas hos barn och vuxna. Det är väldigt ovanligt att man får ett primärt lymfödem. Sekundära lymfödem är däremot vanliga.