Luna BPH

tillbaka till Lunas sida

Genomförd BPH:   ja   Ålder vid beskrivningen:   53 månader 4 dagar   Tillfälle hos SKK:   2019-06-30-009
Beskrivare avbryter:   nej   Ägare avbryter:   nej   Beskrivare:   HOLTER ANNA
Orsak:     Oacceptabelt beteende:   nej   Ort:   TIMRÅ
Fördjupad genomgång:   nej   Provdatum:   2019-06-30        
BPH med skott:   ja   Bitbeteende:   Inga tecken        
Avstår skott:   nej   Kastrerad:   nej        
Arrangör:   SBK   Löptik:   nej        
 

 

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,8 2,0 -0,8
Hälsning FP tid 2,8 1,5 -1,3
Hälsning NP Int 2,5 2,0 -0,5
Hälsning NP tid 2,2 2,3 0,1
Undergivenhet 1,4 5,0 3,6
Lekintresse egen leksak 3,9 4,3 0,4
Lekintresse ny leksak 3,3 2,3 -1,0
Dragkampsintresse 2,5 1,0 -1,5
Engagemang för mat 2,7 3,5 0,8
Lekintresse föraren 2,0 3,0 1,0
Kontakt vid mat 2,0 4,0 2,0
Överraskningsnyfikenhet 2,0 1,7 -0,3
Skrammelnyfikenhet 2,4 2,3 -0,1
Skottaktivitet 1,8 2,3 0,5
Undersökning av annat 1,8 1,0 -0,8
Oro FP 1,2 1,0 -0,2
Oro NP 1,7 3,0 1,3
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,6 1,0 -0,6
Förarbundenhet promenad 1,6 1,0 -0,6
Överraskningsoro 1,5 3,0 1,5
Skrammeloro 1,3 3,0 1,7
Överraskningsflykt 2,7 2,0 -0,7
Skrammelflykt 1,9 1,7 -0,2
Skottosäkerhet 1,4 2,5 1,1
Underlagsosäkerhet 1,7 1,0 -0,7
Hotfullhet NP 2,3 2,5 0,2
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,0 1,0 0,0
Hotfullhet överraskning 1,5 1,0 -0,5
Imponerbeteende 1,2 1,0 -0,2