Lovlipon Manne Mandel BPH

tillbaka till CC-kullen föräldrar

Genomförd BPH:   ja   Ålder vid beskrivningen:   27 månader 22 dagar   Tillfälle hos SKK:   2022-08-27-032
Beskrivare avbryter:   nej   Ägare avbryter:   nej   Beskrivare:   ALTSKOG ULLA
Orsak:     Oacceptabelt beteende:   nej   Ort:   SKUTSKÄR
Fördjupad genomgång:   nej   Provdatum:   2022-08-27        
BPH med skott:   ja   Bitbeteende:   Inga tecken        
Avstår skott:   nej   Kastrerad:   nej        
Arrangör:   SBK   Löptik:  
Hundens BPH:

 
Moment 1: Främmande person
Glad i främmande människor 4
Trygg 4
 
Moment 2: Föremålslek
Energisk 3
Lekfull 4
 
Moment 3: Matintresse
Energisk 2
 
Moment 4: Visuell överraskning
Nyfiken 4
Arg 0
Trygg 4
 
Moment 5: Skrammel
Nyfiken 4
Trygg 4
 
Moment 6: Närmande person
Glad i främmande människor 4
Arg 2
Trygg 4
 
Moment 7: Underlag
Trygg 4
 
Moment 8: Skott
Trygg 4
Medelvärde för rasens BPH

 
Moment 1: Främmande person
Glad i främmande människor 1,8
Trygg 3,2
 
Moment 2: Föremålslek
Energisk 2,2
Lekfull 1,9
 
Moment 3: Matintresse
Energisk 2
 
Moment 4: Visuell överraskning
Nyfiken 1,9
Arg 0,5
Trygg 2,5
 
Moment 5: Skrammel
Nyfiken 2
Trygg 2,9
 
Moment 6: Närmande person
Glad i främmande människor 1,5
Arg 0,8
Trygg 2,6
 
Moment 7: Underlag
Trygg 3,6
 
Moment 8: Skott
Trygg 3,5
Tolkning av de olika egenskaperna

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alls egenskapen medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskapen.
Aktuell hunds resultat redovisas till vänster.

0 = inte alls, 4 = mycket
Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.
Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.
Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.
Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.