Lotta finskt retrieveranlagsprov NOU

tillbaka till Lottas sida

Huntingtest in Finland
18.5.11 KOUVOLA Judge Timo Väisänen
Sosiaalinen käyttäytyminen:
Socialt beteeende:
Suhtautuu ystävällisesti sekä ihmisiin että
koiriin
Förhåller sig vänligt mot människor och hundar
Uimahalu:
Vilja att simma:
Syöksyy veteen ja ui mielellään. Ui tasapainoisesti ja ripeästi
Rusar i vattnet och simmar gärna. Simmar jämnt och snabbt.
Hakuinto:
Sökvilja:
Ohjaajan avustuksella koira etenee alueelle,mutta voisi tutkia itsenäisemmin ja oma-aloitteisemmin
Med hjälp av föraren går hunden fram till området, men kunde söka mer självständigt och med mer eget initiativ.
Noutohalu:
Apporteringsvilja:
Ottaa ylös oma-aloitteisesti löytämänsä riistat
Tar själv upp villebrådet som hittas.
Nouto-ote:
Apporteringsgrepp:
Pehmeät otteet, mutta pallottelee hieman
Mjukt grepp, men bollar lite
Palauttaminen:
Inleverering:
Enimmäkseen ohjaajalle, mutta muutama nouto jää kesken. tuo riistat ohjaajan kehoittamana
För det mesta till föraren, men någon inlämning avbryts, lämnar in villebrådet efter förarens uppmaning
Reagointi laukaukseen:
Reaktion på skott:

Tarkkaavainen ja rauhallinen
Observant och lugn

Itseluottamus ja Aloitekyky:
Självsäkerhet och initiativ:

Itseluottamus ei ollut tänään riittävä, jotta koira etenisi itsenäisesti alueella
Självsäkerheten var idag inte tillräcklig så att hunden självständigt skulle gått till området

Yhteistyö:
Samarbete:

Pysyy vaivoin hallinnassa
Går med svårighet att kontrollera

Yleisvaikutelma:
Helhetsintryck:

Vaihtelevan innokkaasti riistaan suhtautuva koira,
joka työskentelee mielellään vedessä, mutta hakuinnossa vielä puutteita.
Förhåller sig med variation ivrigt till villebrådet som
arbetar gärna i vattnet, men ännu brister i sökviljan

Summa:
Förare:
HYLÄTTY Ej GODKÄND
Pris NOU: 0
Huntingtest in Finland
Laukaa 9.10.2010, domare Vesa Hietikko
Sosiaalinen käyttäytyminen:
Socialt beteeende:
Innokkaan oloinen nuori koira, joka
suhtautuu hyvin toisiin koiriin
En ung hund som verkar livlig, förhåller sig bra till andra hundar
Uimahalu:
Vilja att simma:
Maltillinen veteen meno, ui hyvin
Går lugnt i vattnet, simmar bra
Hakuinto:
Sökvilja:
Koira aloittaa hakutyöskentelyn innokkasti, löytää kolme riistaa, jonka jälkeen koira lopettaa työskentelyn
Hunden börjar söka ivrigt, hittar tre villebråd varefter hunden slutar arbeta.
Noutohalu:
Apporteringsvilja:
Oma-aloitteiset riistan ylösotot
Tar på eget initiativ upp villebråden.
Nouto-ote:
Apporteringsgrepp:
hieman huolimattomat otteet
något slarvigt grepp
Palauttaminen:
Inleverering:
erittäin nopeasti ohjaajan läheisyyteen
kommer väldigt snabbt till förarens närhet
Reagointi laukaukseen:
Reaktion på skott:
kiinnostunut
intresserad
Itseluottamus ja Aloitekyky:
Självsäkerhet och initiativ:

Yhteistyö:
Samarbete:
hyvä
bra
Yleisvaikutelma:
Helhetsintryck:
Erittäin innokkaan oloinen nuori koira, joka suorittaa vesityön. hakutetävän yhteydessä olevat puutteet keskeyttävät kokeen.
En väldigt ivrig ung hund som utför vattenarbetet, bristerna vid sökuppgiften gör så att provet får avbrytas.
Summa
Förare:
HYLÄTTY Ej GODKÄND
Pris: NOU: 0
Huntingtest in Finland
Kouvola 12.9.2010, judge: Joni Höijer
Summa
Förare: Pia Takkunen
Pris: Nou: 0

Lotta didn’t pass the test. It was to much work far away from owner but she is still a young dog and will try again next spring!

Lotta blev inte godkänd på jaktprovet. Det var för mycket arbete för långt bort från matte men hon är fortfarande ung och provar igen till våren!