Klasser och info från SKK

Så här går det till när man dömer på en utställning:

Bedomningsordning