Jizza FB-R

tillbaka till Jizzas sida

2019-06-29-037 Bergeforsen Retriever (fb-R) SSRK
     2019-06-29 Domare 1:   Holter Anna
Genomförd FB-R
Skott genomfört med:   9Mm
1a1 Intresse utlägg:   2
1a2 Vägen ut:   3
1a3 Gripande:   2
1a4 Grepp:   3
1a5 Bärande:   5
1a6 Vägen in:   2
1b1 Intresse utlägg:   3
1b2 Vägen ut:   4
1b3 Gripande:   4
1b4 Grepp:   3
1b5 Bärande:   5
1b6 Vägen in:   4
2a Gripande:   3
2b Omtag:   3
2c Grepp:   2
2d Vägen in:   1
2e Lek med föremålet:   2
3a Gripande:   5
3b Omtag:   4
3c Grepp:   2
3d Vägen in:   2
3e Lek med föremålet:   2
4a Aktivitet:   1
4b Ljud:   1
5a Förföljande:   4
5b Nyfikenhet:   5
5c Gripande:   1
5d Lek med föremålet:   1
6a Intresse:   3
6b Ljud:   2
7a Uthållighet/tid:   5
7b Marktäckning:   4
7c Fart:   4
7d Engagemang:   4
7e Kontakt förare:   2
8a Respekt:   3
8b Engagemang:   3
8c Uthållighet/tid:   3
8d Fysiska försök:   1
8e Kontakt förare:   2
9a Nyfikenhet:   4
9b Gripande:   1
9c Grepp:   1
10a Aktivitet:   1
10b Ljud:   1
11a Intresse:   4
11b Rädsla:   1